“Jongeren merken dat er meer aandacht is voor hun mentale gezondheid, maar missen actie van het kabinet.”

Met dank overgenomen van Tweede Kamerfractie BoerBurgerBeweging (BBB) i, gepubliceerd op zaterdag 9 oktober 2021.

Dat blijkt uit onderzoek onder jonge mensen van 16 tot en met 34 jaar oud. Veel deelnemers zien dat de mentale gezondheid van jongeren vaker onderwerp van gesprek is of ze horen erover in de media. Toch zijn ze kritisch. Want er wordt misschien wel meer over gepraat dan eerder, het bereikt de overheid blijkbaar niet. Driekwart (74 procent) vindt dat het kabinet te weinig oog heeft voor hoe het mentaal met jongeren gaat. “Is er mankracht genoeg om deze jongeren te helpen?” Fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft in het Coronadebat van 24 Juni hier aandacht voor gevraagd. Zie hier de bijdrage van Caroline in het Coronadebat. *Tekst gaat verder onder de video* BoerBurgerBeweging roept het (te vormen) Kabinet op om meer te investeren in jongeren. 1. Meer geld naar de jeugdzorg. 2. Ervoor zorgen dat de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg weggewerkt worden. 3. De basisbeurs moet terugkomen, zodat alle jongeren de kans krijgen om te studeren. De jongeren die onder het leenstelsel een studieschuld hebben opgebouwd, worden gecompenseerd. 4. De woningnood moet opgelost worden. Niet alleen in de randstad, maar ook op het platteland. Dat jongeren in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Lees hier de resultaten van het onderzoek.