Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 7 oktober 2021

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 7 oktober 2021
Document­datum 07-10-2021
Publicatie­datum 07-10-2021
Kenmerk A.C.W. de Vos 2021A02497 16
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 7 oktober 2021

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

BuHaOS

i.v.m. agendapunt

4

 

BuZa

i.v.m. agendapunt

4, 7

 

DEF

i.v.m. agendapunt

4, 7

 

DiZa

i.v.m. agendapunt

18

 

EU

i.v.m. agendapunt

49

 

EZK

i.v.m. agendapunt

18

 

FIN

i.v.m. agendapunt

19, 25, 26, 41, 58, 60

 

J&V

i.v.m. agendapunt

8, 18, 28, 35

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 7

oktober 2021

Regeling van werkzaamheden

 • 1. 
  Agendapunt:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden 7 oktober 2021

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.C.W. de Vos -

1 oktober 2021

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden 7 oktober 2021 -2021Z16628

Besluit:    Besproken.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, S.

Belhaj (D66) - 1 oktober 2021

Verzoek van het lid BELHAJ (D66) mede namens het lid AZARKAN (DENK) om een rondetafelgesprek te organiseren over de uitspraak van de rechtbank van Den Haag van 22 september jl. inzake etnisch profileren van de Koninklijke Marechaussee

(https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:1 0283). - 2021Z16650

Besluit:    De commissie stemt in met het verzoek.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, S.

Belhaj (D66) - 1 oktober 2021

Verzoek van het lid BELHAJ (D66) mede namens de leden SIMONS (BIJ1), VAN DIJK (CDA), VAN STRIEN (VVD) en VAN BAARLE (DENK) om een rondetafelgesprek te organiseren over het Slavernijverleden. - 2021Z16653 Besluit:    De commissie stemt in met het verzoek.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, L.

Bromet (GroenLinks) - 6 oktober 2021

Verzoek van het lid BROMET (GL) mede namens de leden KOERHUIS (VVD) en NIJBOER (PvdA) om een rondetafelgesprek te organiseren over belastingconstructies verhuurders - 2021Z17281 Besluit:    De commissie stemt in met het verzoek.

Zaak:

 

Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 6 oktober 2021

Verzoek van het lid KOERHUIS (VVD) om een rondetafelgesprek te organiseren over uithuiszettingen van inwoners recreatiewoningen - 2021Z17282

De commissie stemt in met het verzoek.

 • 2. 
  Agendapunt:

Mededelingen

Geen agendapunten

Brievenlijst

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

 • 3. 
  Agendapunt:

Algemene Zaken

Reactie op de motie van het lid Wilders over het laten ontbinden van de Tweede Kamer en uitschrijven van nieuwe verkiezingen (Kamerstuk 35788-48)

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 7 september 2021

Reactie op de motie van het lid Wilders over het laten ontbinden van de Tweede Kamer en uitschrijven van nieuwe verkiezingen (Kamerstuk 35788-48) -35788-55

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 4. 
  Agendapunt:

Afschriften van de koninklijke besluiten houdende verlening van ontslag aan S.A.M. Kaag als Minister van Buitenlandse Zaken, het belasten van drs. Th.J.A.M. de Bruijn met de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken en verlening van ontslag aan drs. A.Th.B. Bijleveld als Minister van Defensie en een voorziening in verband met haar vertrek

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 20 september 2021

Afschriften van de koninklijke besluiten houdende verlening van ontslag aan S.A.M. Kaag als Minister van Buitenlandse Zaken, het belasten van drs.

Th.J.A.M. de Bruijn met de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken en verlening van ontslag aan drs. A.Th.B. Bijleveld als Minister van Defensie en een voorziening in verband met haar vertrek - 34700-85

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.

BuHaOS, DEF, BuZa

 • 5. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de

Algemene Politieke Beschouwing van 22 september 2021, over de voortgang van de kabinetsformatie

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 22 september 2021

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Algemene Politieke Beschouwing van 22 september 2021, over de voortgang van de kabinetsformatie - 35788-57

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 6. 
  Agendapunt:

Ontslag van de Staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 25 september 2021

Ontslag van de Staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat - 34700-86

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 7. 
  Agendapunt:

Afschriften van de koninklijke besluiten houdende verlening benoeming van dr. H.P.M. Knapen tot minister van Buitenlandse Zaken, benoeming van H.G.J. Kamp tot minister van Defensie en wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 27 september 2021

Afschriften van de koninklijke besluiten houdende verlening benoeming van dr. H.P.M. Knapen tot minister van Buitenlandse Zaken, benoeming van H.G.J. Kamp tot minister van Defensie en wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister - 34700-87

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.

BuZa, DEF

 • 8. 
  Agendapunt:

Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 31 maart 2021 Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling - 35786

Besluit:

Volgcommissie(s):

Aanmelden voor plenaire behandeling.

J&V

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 27 september 2021

Nota naar aanleiding van het verslag - 35786-6

Besluit:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

J&V

 • 9. 
  Agendapunt:

Afschrift van het koninklijk besluit houdende verlening van ontslag aan mr. drs. M.C.G. Keijzer als Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 1 oktober 2021

Afschrift van het koninklijk besluit houdende verlening van ontslag aan mr. drs. M.C.G. Keijzer als Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - 3470088

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 10. 
  Agendapunt:

Binnenlandse Zaken

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 mei 2021, over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 juni 2021

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 mei 2021, over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen - 2021Z10764

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Integriteit openbaar bestuur.

 • 11. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het NRC-artikel 'Duitse privacy-waakhond: regering moet Facebookpagina's sluiten'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 september 2021

Reactie op verzoek commissie over het NRC-artikel 'Duitse privacy-waakhond: regering moet Facebookpagina's sluiten' - 32761-194

Besluit:

De commissie Digitale Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.

 • 12. 
  Agendapunt:

Werkprogramma 2021-2023 Raad voor het openbaar bestuur

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 september 2021

Werkprogramma 2021-2023 Raad voor het openbaar bestuur - 35570-VII-109

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie.

 • 13. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de tweede Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen (Kamerstuk 33358-35)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 7 september 2021

Antwoorden op vragen commissie over de tweede Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen (Kamerstuk 33358-35) - 33358-36

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie.

 • 14. 
  Agendapunt:

Voortgang generiek actieplan informatiehuishouding Open op Orde

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 21 september 2021

Voortgang generiek actieplan informatiehuishouding Open op Orde - 29362-298

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Functioneren Rijksdienst.

 • 15. 
  Agendapunt:

Werkprogramma DINGtiid 2022-2023

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 september 2021

Werkprogramma DINGtiid 2022-2023 - 33335-19

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK).

 • 16. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting) - 35901

Besluit:

Inbreng feitelijke vragen heeft reeds op 22 september jl. plaatsgevonden.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 september 2021

Nota van wijziging - 35901-3

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 17. 
  Agendapunt:

Voorhang ontwerpregeling houdende de verlenging per 1 januari 2022 van een drietal subsidieregelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 september 2021

Voorhang ontwerpregeling houdende de verlenging per 1 januari 2022 van een drietal subsidieregelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 35570-VII-110

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 18. 
  Agendapunt:

Content moderatie en vrijheid van meningsuiting op online platformen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 september 2021

Content moderatie en vrijheid van meningsuiting op online platformen - 26643782

Besluit:

Volgcommissie(s):

De commissie Digitale Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.

J&V, EZK, DiZa

 • 19. 
  Agendapunt:

Septembercirculaires 2021 gemeentefonds en provinciefonds

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 september 2021

Septembercirculaires 2021 gemeentefonds en provinciefonds - 35925-B-4

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 20. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 september 2021

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 - 35925-VII

Besluit:

Inbreng feitelijke vragen heeft reeds plaatsgevonden op 30 september jl..

 • 21. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022

Zaak:

Begroting - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 21 september 2021 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022 - 35925-III

Besluit:

Inbreng feitelijke vragen heeft reeds plaatsgevonden op 23 september jl..

 • 22. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2022

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 september 2021

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2022 -35925-IIB

Besluit:

Reeds blanco verslag uitgebracht op 23 september jl..

 • 23. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 september 2021

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022 - 35925-IIA

Besluit:

Reeds blanco verslag uitgebracht op 23 september jl..

 • 24. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022

Zaak:

Begroting - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 21 september 2021 Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022 -35925-I

Besluit:

Inbreng feitelijke vragen heeft reeds plaatsgevonden op 23 september jl..

 • 25. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2022

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 september 2021

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2022 -35925-C

Besluit:

Volgcommissie(s):

Inbreng feitelijke vragen heeft reeds plaatsgevonden op 30 september jl..

FIN

 • 26. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 september 2021

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 - 35925-B

Besluit:

Volgcommissie(s):

Inbreng feitelijke vragen heeft reeds plaatsgevonden op 30 september jl..

FIN

 • 27. 
  Agendapunt:

Opvolging Verantwoordingsonderzoek 2020 BZK

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 september 2021

Opvolging Verantwoordingsonderzoek 2020 BZK - 35925-VII-4

Besluit:

Betrekken bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022.

Reactie op het rapport Veilig jezelf zijn in het openbaar van het College voor de Rechten van de Mens

 • 28. 
  Agendapunt:
 

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 27 september 2021

Reactie op het rapport Veilig jezelf zijn in het openbaar van het College voor de Rechten van de Mens - 33826-40

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Discriminatie en Racisme; dit debat zal worden ingepland.

Volgcommissie(s):

J&V

 • 29. 
  Agendapunt:

Brief Presidium inzake uitvoering motie Arib c.s. (Kamerstuk 35570, nr. 64)

Zaak:

Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, V.A. Bergkamp (D66) - 17 september 2021

Brief Presidium inzake uitvoering motie Arib c.s. (Kamerstuk 35570, nr. 64) -2021Z15865

Besluit:

Besluit:

Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

De commissiestaf zal ten behoeve van de komende procedurevergadering een voorstel doen voor de uitvoering van de motie, in afstemming met de indiener van de motie en de commissie J&V.

 • 30. 
  Agendapunt:

Tweede voortgang verkenning permanente regeling digitale beraadslaging en besluitvorming

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 27 september 2021

Tweede voortgang verkenning permanente regeling digitale beraadslaging en besluitvorming - 35424-17

Besluit:

Agenderen voor het nog ongeplande commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie.

 • 31. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het verbeterplan van de registratie van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP) (Kamerstuk 27859-153)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 28 september 2021

Antwoorden op vragen commissie over het verbeterplan van de registratie van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP) (Kamerstuk 27859153) - 27859-155

Besluit:

Het verslag van het schriftelijk overleg wordt aangemeld voor een tweeminutendebat met als eerste spreker het lid Leijten (SP).

 • 32. 
  Agendapunt:

Start Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 september 2021

Start Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme - 2021Z16601

Besluit:

Besluit:

Agenderen voor het in te plannen commissiedebat Discriminatie en Racisme. Agenderen voor een kennismakingsgesprek met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme zodra het plan over de invulling van de functie gereed is.

 • 33. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Tegemoetkoming huurders

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 september 2021

Tegemoetkoming huurders - 27926-346

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt

 • 34. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een brief van de gemeente Helmond m.b.t. het project Houtse Akker

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 september 2021

Reactie op verzoek commissie over een brief van de gemeente Helmond m.b.t. het project Houtse Akker - 32847-813

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 35. 
  Agendapunt:

Handhaving kraakverbod

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 maart 2019

Besluit:

Volgcommissie(s):

Handhaving kraakverbod - 31560-52

Reeds voor kennisgeving aangenomen.

J&V

 • 36. 
  Agendapunt:

Maandrapportage juli en augustus 2021 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 september 2021

Maandrapportage juli en augustus 2021 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet - 33118-198

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Omgevingswet

 • 37. 
  Agendapunt:

Uitkomsten onderzoeken naar huurprijsregulering

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 september 2021

Uitkomsten onderzoeken naar huurprijsregulering - 27926-347

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt

 • 38. 
  Agendapunt:

Aanpak schimmelproblematiek

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 mei 2019

Aanpak schimmelproblematiek - 32847-523

Besluit:

Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

 • 39. 
  Agendapunt:

Beantwoording vraag van het lid Bromet over het met de Kamer delen van interne stukken over de stand van zaken betreffende de invoering van de Omgevingswet en het digitale stelsel Omgevingswet (DSO)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 september 2021

Beantwoording vraag van het lid Bromet over het met de Kamer delen van interne stukken over de stand van zaken betreffende de invoering van de Omgevingswet en het digitale stelsel Omgevingswet (DSO) - 33118-199

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Omgevingswet

 • 40. 
  Agendapunt:

Aanpassingen Nationale Hypotheek Garantie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 september 2021

Aanpassingen Nationale Hypotheek Garantie - 32847-814

Besluit:

Betrekken bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hfst. VII) d.d. 15 november 2021.

 • 41. 
  Agendapunt:

Opzet beleidsdoorlichting artikel 3 woningmarkt

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 september 2021

Opzet beleidsdoorlichting artikel 3 woningmarkt - 32847-815

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.

FIN

 • 42. 
  Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met duurzame daken

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 september 2021

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met duurzame daken - 33118-200

Besluit:

Per e-mailprocedure zal worden besloten over het na de procedurevergadering ingekomen verzoek tot het houden van een schriftelijk overleg.

 • 43. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over 'Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 september 2021

Reactie op verzoek commissie inzake het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over 'Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid' - 28325-223

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Bouwregelgeving d.d. 11 november 2021

 • 44. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. Kops (PVV) - 22 september 2021 Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders) - 35914

Besluit:

Aanhouden totdat het advies van de Raad van State over dit initiatiefwetsvoorstel zal zijn ontvangen

 • 45. 
  Agendapunt:

Informatie over de Omgevingswet september 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 september 2021

Informatie over de Omgevingswet september 2021 - 33118-201

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Omgevingswet

 • 46. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de EU-rechtelijke kaders rondom sociale huisvesting in Nederland (Kamerstuk 29453-535)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 september 2021

Beantwoording vragen commissie over de EU-rechtelijke kaders rondom sociale huisvesting in Nederland (Kamerstuk 29453-535) - 2021Z16894

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Woningcorporaties

 • 47. 
  Agendapunt:

Stand van zaken transitievisies warmte

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 september 2021

Stand van zaken transitievisies warmte - 32847-817

Besluit:

Betrokken bij het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 6 oktober 2021

 • 48. 
  Agendapunt:

Overig

[EU-signalering] Schriftelijk overleg EU-voorstel Europees Kader Digitale Identiteit

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 16 september 2021 [EU-signalering] Schriftelijk overleg EU-voorstel Europees Kader Digitale Identiteit - 2021Z15748

Besluit:

Betrokken bij de inbreng t.b.v. het schriftelijk overleg op 22 september jl..

 • 49. 
  Agendapunt:

Brief van de commissie EZK over Voorstel EU-rapporteurs Klimaat voor gecoördineerde behandeling in de Kamer van de EU-voorstellen uit het Tit for 55' in 2030-klimaatpakket

Zaak:

Brief commissie - griffier, D.S. Nava - 22 september 2021

Brief van de commissie EZK over Voorstel EU-rapporteurs Klimaat voor gecoördineerde behandeling in de Kamer van de EU-voorstellen uit het ’Fit for 55' in 2030-klimaatpakket (aan de commissies I&W, LNV en BiZa) -2021Z16071

Besluit:

De commissie stemt in met een Kamerbreed gecoördineerde behandeling van de fit for 55' in 2030-voorstellen.

Volgcommissie(s):

EU

 • 50. 
  Agendapunt:

Invulling rapporteurschap van de leden Van Ginneken en Rajkowski voor de behandeling van de begroting 2022

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 24 september 2021

Invulling rapporteurschap begroting 2022 - 2021Z16302

Besluit:

Ter informatie.

 • 51. 
  Agendapunt:

Reisnotitie - Aangescherpt reisbeleid voor de Staten-Generaal

Zaak:

Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 22 september 2021

Reisnotitie - Aangescherpt reisbeleid voor de Staten-Generaal - 2021Z16068

Besluit:

Ter informatie.

 • 52. 
  Agendapunt:

Stafnotitie van de voorbereidingsgroep Uitvoering rapport Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 1 oktober 2021

Stafnotitie van de voorbereidingsgroep Uitvoering rapport Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) - 2021Z16977

Besluit:

De leden Sneller (D66) en Strolenberg (VVD) van de voorbereidingsgroep zullen een aangepast voorstel aan de commissie voorleggen.

 • 53. 
  Agendapunt:

Toegevoegde agendapunten

Noties over het woonbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 oktober 2021

Noties over het woonbeleid - 2021Z17175

Besluit:

Betrekken bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hfst. VII) d.d. 15 november 2021.

 • 54. 
  Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-III)

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 5 oktober 2021

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-III) - 2021Z17148

Besluit:

Betrekken bij de begrotingsbehandeling Algemene Zaken in de week van 12-14 oktober a.s..

 • 55. 
  Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar

2022 (Kamerstuk 35925-I)

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 5 oktober 2021

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-I) -2021Z17145

Besluit:

Betrekken bij de begrotingsbehandeling van de Koning in de week van 12-14 oktober a.s..

 • 56. 
  Agendapunt:

B-component van de uitkering van de Koning

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 5 oktober 2021

B-component van de uitkering van de Koning - 2021Z17135

Besluit:

Bewindspersoon verzoeken om de beslisnota's die ten grondslag liggen aan deze brief uiterlijk donderdag 7 oktober 2021 naar te Kamer te zenden.

Besluit:

Betrekken bij de begrotingsbehandeling van de Koning in de week van 12-14 oktober a.s..

Besluit:

Na ontvangst van de beslisnota's zullen deze worden geagendeerd voor een feitelijke vragenronde met inbrengdatum 8 oktober 2021 om 12.00 uur en reactietermijn maandag 11 oktober 2021 om 12.00 uur.

 • 57. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 24 februari 2021 Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond - 35741

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, A.R. Hammelburg (D66) - 4 oktober 2021

Nota naar aanleiding van het verslag - 35741-7

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 58. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Bruins over een standaard voor onderzoek naar overheidshandelen (Kamerstuk 31934-46)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 1 oktober 2021

Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Bruins over een standaard voor onderzoek naar overheidshandelen (Kamerstuk 31934-46) -2021Z16991

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Functioneren Rijksdienst.

FIN

 • 59. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 december 2020

Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland - 35670

Besluit:

Betrokken bij de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel op 6 oktober 2021.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 oktober 2021

Tweede nota van wijziging - 35670-12

Besluit:

Betrokken bij de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel op 6 oktober 2021.

 • 60. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 september 2021

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 - 35925-B

Besluit:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de begrotingsbehandeling in de week van 26-28 oktober.

FIN

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 oktober 2021

Nota van wijziging - 35925-B-6

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 61. 
  Agendapunt:

Planning der werkzaamheden

Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

5, 6 en 7 oktober 2021 (week 40)

 • 35 455 (Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten))

12, 13 en 14 oktober 2021 (week 41)

 • Begroting Koning (III) en Algemene Zaken (I)
 • 35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)
 • 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)
 • 35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

26, 27 en 28 oktober 2021 (week 43)

 • Begroting Binnenlandse Zaken (VII)
 • 35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

2, 3 en 4 november 2021 (week 44)

 • 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

16,    17 en 18 november 2021 (week 46)

 • 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

Te agenderen debatten

 • 7. 
  Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (minister BZK)
 • 17. 
  Debat over het conceptbesluit dat huiseigenaren verplicht tot het nemen van energiemaatregelen (Koerhuis) (minister BZK)

Dertigledendebatten

 • 15. 
  Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (minister BZK)
 • 16. 
  Dertigledendebat over de overstap van een bewindspersoon naar een lobbyorganisatie (Van Baarle) (minister BZK)
 • 62. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

do 07-10-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid ma 11-10-2021 15.30 -18.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)

do 04-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

wo 10-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Evaluatie Tweede Kamerverkiezing

do 11-11-2021 14.00 - 16.30 Commissiedebat Bouwregelgeving do 18-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 02-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 16-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

 • 63. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)

Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester Werkbezoek AIVD (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat CD over o.a. gezichtsbedekkende kleding Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) (Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)

Commissiedebat BRP

Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging Commissiedebat Digitale Nalatenschap Commissiedebat Digitalisering Commissiedebat E-id

Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt) Commissiedebat Functioneren Rijksdienst

Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

Commissiedebat Integriteit

Commissiedebat Nationaal actieplan mensenrechten Commissiedebat Nog te bepalen commissiedebat (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)

Commissiedebat NOVI Commissiedebat Omgevingswet

 • 64. 
  Agendapunt:    Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)

Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen) Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)

Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit commissiedebat, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)

Commissiedebat Renovatie Binnenhof Commissiedebat Rijksvastgoed

Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'

Commissiedebat Sociaal Domein (herijking Gemeentefonds)

Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld) Commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Commissiedebat Wet normering topinkomens Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging Commissiedebat Woningbouwopgave Commissiedebat Woningcorporaties

Rondvraag

Geen agendapunten

Besloten gedeelte

 • 65. 
  Agendapunt: Zaak: Besluit:

Noot:

Ingekomen brief van de Nationale ombudsman (vertrouwelijk)

Overig - Functie n.v.t., Aanvrager n.v.t. - 5 oktober 2021

Ingekomen brief van de Nationale ombudsman (vertrouwelijk) - 2021Z17174

Er zal een gesprek met de Nationale ombudsman worden gepland, de

commissiestaf zal ter voorbereiding op dit gesprek een achtergrondnotitie

opstellen.

Omdat het een vertrouwelijke brief betreft is deze niet bij de vergaderstukken gevoegd.

Griffier:

Activiteitnummer:

A.C.W. de Vos 2021A02497

16


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.