35934 NL - wetsvoorstel
Verlengen van de bevoegdheid tot intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 6 oktober 2021 ingediend door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Broekers-Knol i.

 

Dit wetsvoorstel verlengt de bevoegdheid van de minister van Justitie en Veiligheid om het Nederlanderschap in te trekken van Nederlanders die zich in het buitenland hebben aangesloten bij een terroristische organisatie. Hierdoor blijft het mogelijk om legale terugkeer van uitreizigers naar het Koninkrijk onmogelijk te maken en illegale terugkeer te bemoeilijken.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel beoogde deze bevoegdheid permanent te maken, maar door aanneming van een amendement Van der Werf c.s. i behelst het voorstel nog slechts een verlenging daarvan.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(46 stuks)

2 6 oktober 2021, koninklijke boodschap, nr. 1     KST359341
Koninklijke boodschap
 
2 6 oktober 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST359342
Voorstel van Rijkswet
 
2 6 oktober 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST359343
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.