Brief regering; Afschrift van het koninklijk besluit houdende verlening van ontslag aan mr. drs. M.C.G. Keijzer als Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - Kabinetsformatie 2017

Deze brief is onder nr. 88 toegevoegd aan dossier 34700 - Kabinetsformatie 2017.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Kabinetsformatie 2017; Brief regering; Afschrift van het koninklijk besluit houdende verlening van ontslag aan mr. drs. M.C.G. Keijzer als Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
Document­datum 01-10-2021
Publicatie­datum 01-10-2021
Nummer KST3470088
Kenmerk 34700, nr. 88
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

34 700

Kabinetsformatie 2017

Nr. 88

BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 oktober 2021

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van het koninklijk besluit d.d.

25 september 2021 nr. 2021001900, houdende verlening van ontslag aan mr. drs. M.C.G. Keijzer als Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat1.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

  • M. 
    Rutte

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-34700-88 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 34 700, nr. 88


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.