35923 NL - wetsvoorstel
Vijfde incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 (bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 7 oktober 2021 ingediend door de minister van Justitie en Veiligheid, en de minister van Justitie en Veiligheid, Grapperhaus i.

 

In deze vijfde incidentele suppletoire begroting van 2021 wordt de begroting voor het jaar 2021 van het ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) gecorrigeerd in verband met de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten. Als onderdeel van het versoepelen van de coronamaatregelen worden sinds 25 september in de horeca, kunst- en cultuursector, professionele sport en evenementensector coronatoegangsbewijzen ingezet. Doel van de financiële bijdrage in deze suppletoire begroting is de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen en te vergemakkelijken.

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een amendement ingediend.

3.

Documenten

(12 stuks)

2 30 september 2021, voorstel van wet, nr. 1     KST359231
Voorstel van wet
 
2 30 september 2021, memorie van toelichting, nr. 2     KST359232
Memorie van toelichting
 
2 8 oktober 2021, amendement, nr. 3     KST359233
Amendement Van NIspen om 45 miljoen euro te investeren in de politie in plaats van in controle op coronatoegangsbewijzen
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.