Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over 'Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid' - Bouwregelgeving

Deze brief is onder nr. 223 toegevoegd aan dossier 28325 - Bouwregelgeving.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Bouwregelgeving; Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over 'Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid'
Document­datum 24-09-2021
Publicatie­datum 27-09-2021
Nummer KST28325223
Kenmerk 28325, nr. 223
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

28 325

Bouwregelgeving

Nr. 223

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2021

De Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij per brief d.d.

15 september 2021 verzocht uiterlijk 26 oktober 2021 een reactie te geven op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) «Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid».

In mijn brief d.d. 19 augustus 20211 in antwoord op Kamervragen van de leden Beckerman (SP) en Koerhuis (VVD) over de fatale brand in Arnhem en lessen voor brandveiligheid heb ik u hierover bericht. Ik heb toen gemeld, dat ik, ingevolge artikel 73 Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid, binnen zes maanden een reactie zal geven aan de Onderzoeksraad op de aan mij gerichte aanbevelingen en uw Kamer de reactie zal doen toekomen.

Ik verwacht uw Kamer begin 2022 te berichten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

1 Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 3812

kst-28325-223 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 28 325, nr. 223


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.