35917 NL - wetsvoorstel
Verlengen van de werkingsduur van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 september 2021 ingediend door de minister van Justitie en Veiligheid, Grapperhaus i.

 

Op 1 maart 2017 is de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (Twbmt) in werking getreden. De Twbmt vloeide voort uit het ‘Actieprogramma integrale aanpak jihadisme’. Vanwege de ingrijpende aard van de maatregelen in de Twbmt vervalt de wet vijf jaar na inwerkingtreding, op 1 maart 2022. Uit evaluatieonderzoek, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), blijkt dat de bestuurlijke maatregelen een toegevoegde waarde hebben voor de lokale persoonsgerichte aanpak van terrorisme. Ook het huidige dreigingsbeeld geeft aanleiding om de Twbmt te behouden. Ter uitvoering van de motie Segers en Van Toorenburg verlengt dit wetsvoorstel de Twbmt, zonder inhoudelijke wijzigingen, met vijf jaar tot 1 maart 2027.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in verband met het verlengen van de werkingsduur

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

(42 stuks)

2 24 september 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST359173
Memorie van toelichting
 
2 28 september 2021, koninklijke boodschap, nr. 1     KST359171
Koninklijke boodschap
 
2 29 september 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST359172
Voorstel van wet
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.