Rob Jetten tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen

Met dank overgenomen van Democraten 66 (D66) i, gepubliceerd op woensdag 22 september 2021.

De dagen na Prinsjesdag debatteert de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet. Namens D66 voert waarnemend fractievoorzitter Rob Jetten het woord. Hieronder lees je zijn bijdrage. Hij sprak over de woningnood, de kansencrisis in het onderwijs en het belang van een stevige klimaataanpak. Ook deed hij een oproep om excuses te maken voor het slavernijverleden.

22.09.2021

Bekijk de bijdrage van Rob Jetten aan de Algemene Politieke Beschouwingen terug.

Rob Jetten tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen 2021.

Close modal

Het zijn vandaag bijzondere Algemene Beschouwingen. Meestal staan hier de coalitiepartijen het beleid van het kabinet te ondersteunen, en heeft de oppositie daar kritiek op. Maar vandaag voeren we dit debat met een demissionair kabinet. Voor zover ik heb kunnen nagaan, is dat voor de eerste keer in de geschiedenis. En dat terwijl het kabinet inmiddels driedubbel demissionair is.

  • In januari is het volledige kabinet afgetreden naar aanleiding van de toeslagenaffaire. De documentaire Alleen tegen de Staat liet pijnlijk treffend zien hoe de overheid ouders totaal heeft geïsoleerd, geruïneerd en vernederd, en zonder enige uitweg heeft achtergelaten. Het vertrouwen van mensen in hun eigen overheid, en daarmee ook in ons als politiek, is bijna onherstelbaar beschadigd.
  • Vervolgens zijn er in maart verkiezingen geweest met ingrijpende consequenties voor het politieke landschap.
  • En vorige week heeft een meerderheid van deze Kamer het handelen van het volledige kabinet als onverantwoord beoordeeld, en afgekeurd.

Van een driedubbel demissionair kabinet kunnen wij niet verwachten dat het met allerlei nieuwe plannen en voorstellen komt. Dat zou deze Kamer, terecht, ook niet accepteren. De democratische legitimatie van dit kabinet is zeer beperkt. Ik heb daarom begrip voor de relatief beleidsarme begroting. Liever zou ik hier evenwel tegen een nieuw, fris kabinet aankijken dat werk maakt van de grote opgaven van deze tijd. Ook al in 2022.

Mijn fractie wil een constructieve bijdrage leveren, in welke rol dan ook. Er is D66 veel aan gelegen om 2022 geen verloren jaar te laten zijn. De plannen die het kabinet gisteren heeft gepresenteerd, kunnen nog worden gewijzigd. Door een nieuw kabinet, of - als dat niet op tijd lukt - door deze Kamer. Daarom waardeer ik het initiatief van collega Hermans van de VVD om met zes partijen in gesprek te gaan over aanpassingen in de begroting.

Hopelijk leidt dit tot een akkoord over de begroting 2022. En wie weet smaakt dit naar meer. Een stabiele en brede coalitie van partijen die samen tot zakelijke afspraken komt en het land daadkrachtig regeert… dat zou wat zijn!