Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over werken als zelfstandige (Zevende voortgangsbrief )

woensdag 22 september 2021

Bij wetsvoorstel 35074 - Wet arbeidsmarkt in balans is een brief ondergebracht.