Waarom Volt vindt dat de coronapas nog niet ingevoerd kan worden

Met dank overgenomen van Volt Nederland (Volt) i, gepubliceerd op woensdag 15 september 2021.

Volt geeft donderdag nog geen steun aan het voorstel van het kabinet om een coronapas in te voeren. Niet omdat we principieel tegen een coronapas zijn, wel omdat we dit alleen als een uiterst middel zien en het kabinet nog onvoldoende heeft gedaan om het coronavirus met andere middelen in te dammen. Het kabinet moet eerst zijn huiswerk doen zodat de samenleving weer verantwoord open kan. Daarbij moeten we zorgachterstanden gaan inhalen zonder zorgpersoneel nog zwaarder te belasten.

Coronapas

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het voorstel van het kabinet om een coronapas in te voeren. Dit houdt in dat iedereen van dertien jaar en ouder die naar een horecagelegenheid of culturele instelling wil eerst moet aantonen dat die gevaccineerd is, hersteld is, of negatief getest is. Volt vindt de invoering van een coronapas een goed middel om overbelasting van de zorg en een groot aantal zieken en doden te voorkomen. Maar het is ook een inperking van vrijheden die alleen in het uiterste geval kan worden genomen: de maatregel moet proportioneel en tijdelijk zijn. Een coronapas mag geen middel zijn om een hogere vaccinatiegraad te bereiken.

Basismaatregelen

Dat betekent dat het kabinet er eerst alles aan moet hebben gedaan om het virus met andere, minder ingrijpende, maatregelen in te dammen zodat de samenleving weer snel verantwoord open kan. De groep van 1,8 miljoen mensen die ongevaccineerd is of waarbij het vaccin niet goed aanslaat, vormt namelijk nog een te groot risico om de zorg nog verder te ontwrichten. Volt wil daarom dat het kabinet naast vaccineren de basismaatregelen, zoals afstand houden, handen wassen, thuis blijven bij klachten, en goed ventileren, blijft handhaven. Dat moet gebeuren nog voordat er een coronapas wordt ingevoerd.

Vaccineren

Ook heeft het kabinet de verantwoordelijkheid om duidelijker te maken dat vaccineren veilig is en dat iedereen zich kan laten vaccineren. Het kabinet moet zorgen dat we groepen die we nog niet hebben kunnen bereiken beter met deze boodschap weten te bereiken. We zullen het kabinet hier tijdens het debat ook kritisch over bevragen.

Tijdelijkheid

Behalve dat de maatregel proportioneel moet zijn, moet het ook duidelijk zijn dat het om een tijdelijke maatregel gaat. Daarvoor is een exitstrategie nodig. Het kabinet is hier onduidelijk over. Zodra er verbetering komt in de corona-aanpak, en het kabinet een consistent coronabeleid gaat voeren, kunnen wij alsnog overwegen om voor te stemmen.

Indamming van het virus

Volt heeft zich de afgelopen maanden in de Tweede Kamer ingezet om het aantal coronabesmettingen zo laag mogelijk te houden. Samen met BIJ1 dienden we een motie in om het kabinet te vragen de strategie van kudde-immuniteit in te wisselen voor een strategie van indamming. Ook dienden we samen met BIJ1 een motie in om de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer te handhaven. We willen een minimaal aantal besmettingen en toewerken naar een samenleving waarin we de maatregelen verantwoord kunnen loslaten.