ChristenUnie en SP: 600 miljoen voor betere salarissen in de zorg

Met dank overgenomen van ChristenUnie (CU) i, gepubliceerd op donderdag 16 september 2021, 8:55.

De ChristenUnie en SP in de Tweede Kamer willen dat volgend jaar al 600 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de verhoging van salarissen in de zorg. Volgens de beide partijen is een gerichte salarisverhoging nodig voor onder meer verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Daarmee sluit het voorstel aan op een voorstel van de SER om juist voor deze groepen de salarissen te verhogen.

Lonen van deze zorgmedewerkers zijn structureel lager dan wat mensen in vergelijkbare functies in andere sectoren verdienen. Eerder nam de Tweede Kamer al een voorstel aan (de motie-Kwint) om uiterlijk deze zomer met een plan te komen voor betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris voor zorgverleners. Dat is tot nu toe echter niet gebeurd.

ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker: “Als iets de afgelopen tijd duidelijk is geworden, dan is het wel hoe belangrijk onze mensen in de zorg zijn voor de hele samenleving. De ChristenUnie pleit al langer voor een gerichte loonsverhoging voor het zorgpersoneel dat zich de benen uit het lijf loopt, maar al jaren structureel minder verdient dan in de marktsector. Het is van groot belang dat we de verhoging van salarissen voor hen nu gaan regelen en ik ben blij dat we met een concreet plan kunnen komen hoe we dat dan doen.”

SP-leider Lilian Marijnissen: “De personeelstekorten in de zorg zijn groot. Om goede zorg voor iedereen te kunnen garanderen moeten er veel meer collega’s bij en daarom moet werken in de zorg aantrekkelijker worden. Daarnaast heeft iedereen, van kabinet tot koninklijk huis, voor de zorg staan applaudisseren. Het is nu dus de hoogste tijd voor een betere waardering, een hoger salaris. De SP ziet deze 600 miljoen euro als een eerste stap om dit jaar nog wat aan de zorglonen te kunnen doen. De salarissen in de zorg moeten flink omhoog en een nieuw kabinet moet hierin investeren.”

De partijen willen dat het kabinet 600 miljoen vrijmaakt in de eerstvolgende begroting voor deze verhoging van salarissen. Het kabinet moet tegelijkertijd met de werkgevers in gesprek om de structurele loonsverhoging per volgend jaar te realiseren. Om de kosten van de salarisverhoging te dekken, wordt dekking in de vennootschapsbelasting gevonden.