Europees Parlement roept op tot ruimhartiger beleid Afghanistan

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op donderdag 16 september 2021.

Het Europees Parlement heeft een voorstel aangenomen over de gebeurtenissen en situatie in Afghanistan. Het Europarlement wil onder meer dat de EU gezamenlijk vluchtelingen gaat hervestigen die nu zijn gevlucht naar buurlanden van Afghanistan.

Tineke Strik @Tineke_Strik

Europarlementariër

Verder wil het Europarlement dat de EU-landen zich gezamenlijk voorbereiden op Afghaanse vluchtelingen die zich melden aan de EU-grens. Een snelle toegang tot bescherming, en een gelijke verdeling van verantwoordelijkheid over de EU-landen, moet onderdeel worden van deze gezamenlijke aanpak. Europarlementariër Tineke Strik onderhandelde namens de Europese Groenen over de voorstellen.

Strik: “De afgelopen maanden heeft de EU gefaald effectief te reageren op de machtsovername van de Taliban en chaotische Westerse terugtrekking uit Afghanistan”, aldus Strik. “De komende tijd moeten we een gezamenlijk beleid voeren om mensenlevens te redden en acute hulp en bescherming te bieden aan de Afghaanse bevolking.”

GroenLinks wil dat de EU bescherming biedt aan degenen die een acuut gevaar lopen na de machtsovername van de Taliban - waaronder mensenrechtenverdedigers, academici, rechters, advocaten, journalisten, schrijvers, artiesten en voormalig personeel van de EU - door in te zetten op evacuaties en door het verstrekken van humanitaire visa. Bovendien moet Europa ervoor zorgen dat Afghaanse asielzoekers die voor de machtsovername werden afgewezen, alsnog een asielstatus krijgen. Het Europarlement stemde vandaag in met deze voorstellen.

Onderdeel van het voorstel is ook om de achterblijvende Afghanen, voor wie een ramp dreigt te voltrekken, humanitaire hulp te bieden. Ruim 18 miljoen mensen direct afhankelijk van humanitaire hulp. Strik: “De EU is het in moreel opzicht verplicht om ruimhartig hulp te bieden aan de achtergebleven mensen en voor de opvang van miljoenen Afghaanse vluchtelingen in buurlanden Pakistan en Iran. Zo moeten we de financiële bijdragen aan humanitaire organisaties drastisch verhogen. Maar natuurlijk kunnen we de verantwoordelijkheid voor de opvang van deze mensen niet alleen aan buurlanden overlaten. Voor een houdbaar en eerlijk beleid moeten we echt zorgen dat EU-landen ruimhartige hervestiging van Afghaanse vluchtelingen toezeggen.”