Europarlement wil integriteitscommissie voor meer transparantie binnen de EU

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op donderdag 16 september 2021.

Het Europees Parlement wil een onafhankelijke commissie oprichten die daadkrachtig kan optreden bij integriteitsproblemen binnen de EU en preventief voor transparantere Europese politiek moeten zorgen. Het Europees Parlement stemde in met het voorstel van de Duitse Groene Europarlementariër Daniel Freund.

Bas Eickhout @baseickhout

Europarlementariër en delegatieleider GroenLinks Europa

Deze integriteitscommissie moet ethische kwesties zoals belangenverstrengeling op eigen initiatief onderzoeken en onafhankelijk beoordelen. Dit is een groot verschil met de huidige situatie waarin de Europese Commissie en het Europees Parlement hun eigen integriteitszaken onderzoeken en afhandelen. Ook moet dit nieuwe orgaan toezien op de contacten die Europese beleidsmakers met lobbyisten hebben en de openbaarmaking daarvan.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende voorbeelden geweest van integriteitskwesties bij Eurocommissarissen, hoge Europese ambtenaren en Europarlementariërs. Zo ging een voormalig Commissie-voorzitter na zijn loopbaan lobbyen bij Goldman Sachs en de Nederlandse oud-Eurocommissaris Kroes aan de slag bij Uber. Ook oud-Eurocommissaris Oettinger bekleedde na zijn aftreden onder meer functies bij bedrijven waaraan hijzelf als Commissaris betalingen had gedaan. De voormalig directeur van het Europees bankentoezicht werd lobbyist in de financiële sector. Een ander bekend voorbeeld was de politieke benoeming van de invulling van de EU’s hoogste ambtenaar post, waarbij interne procedures opzij werden gezet.

“De invloed van private lobbies op Europese wetgeving is veel te groot. Dat komt deels doordat sommige Europese besluitvormers hun publieke taak niet serieus nemen. Tot nu toe is daar door de EU onvoldoende stevig tegen opgetreden. Het is daarom hoog tijd voor een onafhankelijk orgaan om dit soort gedrag te voorkomen en recht te zetten in plaats van halfzachte maatregelen door de EU-instellingen zelf”, aldus Europarlementariër Bas Eickhout.

De Europese Commissie beloofde al bij het aantreden van huidig Commissie-voorzitter Von der Leyen om een integriteitscommissie op te richten. In het rapport dat het Europees Parlement vandaag aannam, staan voorstellen welke taken de nieuwe commissie precies op zich moet gaan nemen. De volgende stap is dat de Europese Commissie invulling geeft aan het initiatief door een voorstel bij de EU-instellingen op tafel te leggen.

Lees hier verder.