Prinsjesdag in het Europees Parlement

Met dank overgenomen van A.M. (Agnes) Jongerius i, gepubliceerd op woensdag 15 september 2021.

Door Agnes Jongerius op 15 september 2021 Delen

Nu we coronacrisis stilaan te boven komen en de Europese Unie zich langzaam herstelt, rekent de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen op een nieuwe start tijdens de jaarlijkse Staat van de Unie. Het was een heldere toespraak die sprak van vertrouwen en daadkracht. Europa neemt een voortrekkersrol. Maar als we in het reine willen blijven met onze Europese waarden, moeten we ook durven benoemen wat beter moet.

Wij zijn positief over de plannen voor het aanpakken van belastingparadijzen, de rol die Europa wil spelen als het gaat om een verbod op producten die gemaakt zijn door dwangarbeid en de aangekondigde wetgeving om mediavrijheid beter te beschermen tegen autoritaire tendensen.

Sociaal Europa

Het zal u niets verbazen dat ik als voormalige vakbondsvrouw natuurlijk met bijzondere interesse kijk naar de sociale voorstellen van de voorzitter van de Europese Commissie. En ik moet constateren dat die voorstellen flinterdun zijn. Geen woord over het aanpakken van malafide uitzendbureaus, het afschaffen van nulurencontracten of Europese minimumlonen.

Von Der Leyen deed tijdens de Sociale Top dit voorjaar beloftes aan alle flexwerkers in Europa die in onzekerheid zitten. Aan die onzekerheid moet een einde komen. Aan die belofte blijf ik haar houden. Alleen zo komen we eerlijk uit de crisis.

“Geen woord over het aanpakken van malafide uitzendbureaus, het afschaffen van nulurencontracten of Europese minimumlonen”

We zijn wel erg tevreden met de belofte voor een eerlijke groene transitie en de aankondiging van een sociaal klimaatfonds om energiearmoede aan te pakken Ook regio’s in Europa die door verduurzaming van de economie zwaar worden getroffen, krijgen hulp. Verduurzaming mag niet ten koste gaan van mensen en banen.

Migratie

Daags na de val van Kaboel leek het onder regeringsleiders vooral te gaan over het weghouden van vluchtelingen. Ronduit beschamend. Ook vandaag is Von der Leyen te mild over het povere Europese migratiebeleid. Zeggen dat je aan de kant van Afghanen in nood staat, maar zwijgend instemmen met het gebrek aan bereidheid van de Europese lidstaten om mensen die bescherming zoeken, op te vangen, is niet geloofwaardig.

“In turbulente tijden is het meer dan ooit belangrijk om als Europese Unie je waarden en normen op scherp te stellen”

Humanitaire hulp maximaliseren en kwetsbare vrouwen, mensenrechtenactivisten, journalisten, tolken en anderen die voor hun leven vrezen moeten we bescherming bieden. Dat is wat ons nu te doen staat. Mensen in nood laten we niet in de steek.

Turbulente tijden

In turbulente tijden is het meer dan ooit belangrijk om als Europese Unie je waarden en normen op scherp te stellen. Of het nu gaat over sociale rechten, eerlijke belastingen, gedegen klimaatbeleid, de rechtsstaat of over hoe we omgaan met vluchtelingen. Als we eerlijk zijn naar onszelf zullen we moeten durven benoemen wat niet goed gaat, en moeten durven vechten voor wat goed is.