Schriftelijke vragen over achterblijven gasboringen op zee

Met dank overgenomen van A. (Aukje) de Vries i, gepubliceerd op zondag 5 september 2021, column.

De VVD vindt de leveringszekerheid van gas belangrijk. Er is in Nederland nog steeds gas nodig. Gaswinning op zee is daarvoor belangrijk, want de gaswinning in Groningen moet in 2022 naar nul en de afhankelijkheid van gas uit landen als Rusland moet minder. Daarom willen de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Silvio Erkens weten hoe de recent aangepast investeringsaftrek voor gaswinning op de Noordzee werkt.

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Erkens (VVD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel “Nederland blijft achter met gasboringen op zee, bedrijven willen aan de slag” (Het Financieele Dagblad d.d. 26 augustus 2021)

 • Wat is de reden van het achterblijven van de gasboringen op zee in Nederland, kunt u een uitgebreide analyse geven van de oorzaken?
 • Bent u het met de VVD eens dat we op de korte termijn nog gas nodig zullen hebben en dat het de voorkeur heeft om gas op zee te winnen in plaats van gas op land of het importeren van gas uit landen als Rusland? Zo nee, waarom niet?
 • In welke mate is Nederlands gas minder vervuilend dan geïmporteerd gas uit bijvoorbeeld Rusland? Kunt u daarbij specifiek ingaan op de uitstoot van methaan?
 • Hoeveel gas zit er potentieel nog in de bodem van de Noordzee? Wat is de waarde van het gas?
 • Waarom zoekt Nederland te weinig gas in de Noordzee?
 • Wat is het verwachte aandeel van gas van eigen bodem de komende jaren? Welke landen zullen van groot belang zijn voor onze import de komende jaren? Ziet u daar risico’s voor de leveringszekerheid?
 • Eind 2020 is de wetswijziging voor de investeringsaftrek vastgesteld, waardoor het aantrekkelijker zou moeten worden om gas uit de Noordzee te winnen, in hoeverre heeft deze wetswijziging gewerkt? Kunt u aangeven of en hoe de wetswijziging voldoende heeft gewerkt, en waar er nog knelpunten zijn?
 • In hoeverre zijn de mogelijkheden in Nederland voor de investeringsaftrek vergelijkbaar met Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk? Kan een vergelijkend overzicht worden gegeven? Kan aangegeven worden hoeveel boringen er in Noorwegen en Vereniging Koninkrijk in de afgelopen jaren hebben plaats gevonden in vergelijking met Nederland? Wat zijn de knelpunten waardoor Nederland slechter scoort en hoe kunnen die opgelost worden?
 • Welke voorbeelden zijn er dat bedrijven zijn afgehaakt om te boren in het Nederlands deel van de Noordzee, en eventueel wel actief zijn in het Noorse of Britse deel?
 • Welke plannen zijn er bij bedrijven voor nieuwe gasboringen op zee in Nederland? En wanneer kunnen die worden geëffectueerd, want Nogeapa (branchevereniging van olie- en gasbedrijven) verwacht een toename van nieuwe ontwikkelingen?
 • Waarom verwacht een lid van de adviesgroep van het ministerie van Economische Zaken dat het ‘hoogst onzeker’ is wat er met de gaswinning op de Nederlandse Noordzee gaat gebeuren?
 • Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het eerstvolgende Commissiedebat Mijnbouw/Groningen?