Schriftelijke vragen over doden listeriabacterie

Met dank overgenomen van A. (Aukje) de Vries i, gepubliceerd op zondag 5 september 2021, column.

De VVD vindt dat consumenten moeten kunnen vertrouwen op het toezicht op de voedselveiligheid. RTL Nieuws bericht dat er tientallen mensen ernstig ziek waren door het eten van besmette vleeswaren, dat er zes mensen kwamen te overlijden en twee vrouwen een miskraam kregen. De VVD vindt het een zorgelijk ontwikkeling, omdat bewust de houdbaarheidsdatum lijkt te zijn opgerekt, en dat dit in beeld was bij de Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA), maar dat er andere prioriteiten zijn gesteld. Daarom hebben de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Thom van Campen schriftelijke vragen gesteld.

Vragen van Aukje de Vries en Van Campen (VVD) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Landbouw, Natuur en Visserij over het bericht “doden door listeriabacterie: vleeswarenbedrijf rekte houdbaarheidsdatum te ver op” van RTL Nieuws[1].

 • Bent u bekend met het desbetreffende bericht ? Hoe beoordelen de ministers deze berichtgeving? Kan een uitgebreide reactie worden gegeven op de situatie?
 • Bent u het met de VVD eens dat consumenten moeten kunnen vertrouwen op het toezicht op de voedselveiligheid? Zo ja, waar is het hier dan mis gegaan?
 • Klopt het dat er tientallen mensen ernstig ziek waren door het eten van besmette vleeswaren, dat er zes mensen kwamen te overlijden en twee vrouwen een miskraam kregen? Hoe heeft het bedrijf dit richting de getroffenen afgehandeld?
 • Hoe gaat de NVWA om met signalen over de voedselveiligheid? Wat is het beleid (nu en in het verleden)? Welk beleidsplan en prioritering heeft de NVWA als het gaat om voedselveiligheid (nu en in het verleden)?
 • Kan er een tijdlijn en feitenrelaas gegeven worden van de situatie bij het desbetreffende vleeswarenbedrijf in de periode 2015 - 2021?
 • Waarom heeft de NVWA het toezicht laten lopen terwijl het probleem nog niet opgelost was? Waarom is er geen opvolging gegeven aan de schriftelijke waarschuwing uit 2017, terwijl er toen al een groot probleem was met de listeriabacterie?
 • Wat is er sinds 2019 gebeurt voor wat betreft het toezicht van de NVWA met betrekking tot dit bedrijf? Hoe hoog waren de boetes van de NVWA voor het bedrijf in de 2019 en daarna en voor welke overtredingen waren deze boetes?
 • Hoe kan het dat de NVWA het toezicht liet lopen, terwijl de NVWA zich terdege bewust was van het risico dat gepaard gaat met het aanhouden van een te lange houdbaarheidstermijn van vleeswaren?
 • Herinnert u zich de beantwoording tijdens het mondeling vragenuur op 18 oktober 2019 over deze casus, waarbij de NVWA goed gehandeld zou hebben in deze casus? Hoe beoordeelt u het handelen van de NVWA in deze casus nu?
 • In hoeverre zijn er meer casussen met een zelfde situatie en problematiek en waarbij de herinspectie achterwege is gebleven met alle risico’s van dien?
 • Hoe wilt u dit soort problemen in de toekomst voorkomen?

[1] Doden door listeriabacterie: vleeswarenbedrijf rekte houdbaarheidsdatum te ver op | RTL Nieuws