Kamervragen: krijgt Wit-Rusland 1 miljard van het IMF?

Met dank overgenomen van Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP) i, gepubliceerd op woensdag 1 september 2021.

De omstreden Wit-Russische machthebber Loekasjenko krijgt volgens berichtgeving van NRC bijna een miljard dollar steun van het IMF. Tegelijkertijd gelden er economische sancties tegen Wit-Rusland. Deze twee feiten zijn voor de SGP niet met elkaar te rijmen. Kees van der Staaij en Chris Stoffer stellen daarom Kamervragen aan de regering.

Lees hieronder de letterlijk schriftelijke vragen van de leden Van der Staaij en Stoffer (SGP) aan de minister van Financiën en de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Wit-Rusland ongeveer 1 miljard euro ontvangt van het International Monetary Fund (IMF).

  • Bent u bekend met het bericht dat Wit-Rusland ongeveer 1 miljard euro ontvangt van het IMF?
  • Waar is de financiële ondersteuning voor bestemd, voor welke doelen moet het geld aangewend worden?
  • Welke (politieke) voorwaarden zijn verbonden aan de financiële steun?
  • Hoe wordt de doelmatigheid en doeltreffendheid van de inzet van de financiële middelen gemonitord?
  • In hoeverre kunnen de financiële middelen van het IMF de sancties tegen Wit-Rusland ondermijnen door de effecten ervan op ongewenste wijze te verzachten?
  • Deelt u de mening dat het niet uit te leggen is dat Wit-Rusland een fors bedrag ontvangt via het IMF, terwijl er met Nederlandse steun sancties aan Wit-Rusland opgelegd zijn door landen die ook lid zijn van het IMF?
  • Geeft het IMF zich rekenschap van deze tegenstrijdigheid, en zo ja, op welke manier?
  • Bent u bekend met de kritische reacties vanuit bijvoorbeeld de Wit-Russische oppositie op de schenking, en in hoeverre deelt u hun kritiek?
  • Welke invloed kan Nederland met gelijkgestemde landen uitoefenen op deze beslissing van het IMF, en bent u bereid zich in te zetten voor het intrekken ervan?
  • Deelt u de mening dat Nederland geen trekkingsrechten mag kopen van Wit-Rusland?