35900 NL - wetsvoorstel
Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 31 augustus 2021 ingediend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van Engelshoven i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de internationale dimensie van het onderwijs van grote waarde is voor de Nederlandse kenniseconomie, het onderwijs en de wetenschap, en dat het om die reden wenselijk is om taken op het gebied van internationalisering wettelijk te borgen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 in verband met de toebedeling van wettelijke taken op het gebied van internationalisering binnen het onderwijs (Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en twee amendementen ingediend.

3.

Documenten

(37 stuks)

2 31 augustus 2021, koninklijke boodschap, nr. 1     KST359001
Koninklijke boodschap
 
2 31 augustus 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST359002
Voorstel van wet
 
2 31 augustus 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST359003
Memorie van toelichting
 
2 12 november 2021, memorie van toelichting, 35963, nr. 3     KST359633
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet register onderwijsdeelnemers en enkele andere wetten in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.