Brief Kamer; Brief van de Voorzitter aan de Minister-President over het voortijdig uitlekken van kabinetsvoornemens voor het komende jaar - Embargoregeling rond Prinsjesdag

Deze brief is onder nr. 20 toegevoegd aan dossier 30539 - Embargoregeling rond Prinsjesdag.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Embargoregeling rond Prinsjesdag; Brief Kamer; Brief van de Voorzitter aan de Minister-President over het voortijdig uitlekken van kabinetsvoornemens voor het komende jaar
Document­datum 31-08-2021
Publicatie­datum 31-08-2021
Nummer KST3053920
Kenmerk 30539, nr. 20
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

30 539

Embargoregeling rond Prinsjesdag

Nr. 20

BRIEF VAN VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister-President, Minister van Algemene Zaken Den Haag, 30 augustus 2021

Ik betreur het zeer dat ik heb moeten constateren dat er vandaag, maandag 30 augustus 2021, allerlei kabinetsvoornemens voor het komende jaar zijn uitgelekt via diverse media.

Het voortijdig en selectief informatie lekken van stukken ten behoeve van Prinsjesdag is afkeurenswaardig. In het verleden is hier vanuit de Kamer al zeer regelmatig bezwaar tegen gemaakt. Ik ga ervan uit dat u zich hiertegen zult uitspreken en dat u zich met het gehele kabinet ervoor zult inspannen dat de kabinetsvoornemens, die zijn opgenomen in de begroting voor het jaar 2022, met Prinsjesdag worden gepresenteerd en daarmee publiekelijk bekend worden.

De Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Vera Bergkamp

kst-30539-20 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 30 539, nr. 20


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.