Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het verslag van de Europese Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Comité over de toepassing van Richtlijn 2014/50/EU

dinsdag 24 augustus 2021

Bij wetsvoorstel 34933 - Implementatie EU-richtlijn over de meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten is een brief ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)