Besluit van 12 juli 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008 en het Uitvoeringsbesluit EG-verordening 300/2008

1.

Kerngegevens

Document­datum 22-07-2021
Publicatie­datum 22-07-2021
Kenmerk Stb. 2021, 370
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Besluit van 12 juli 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008 en het Uitvoeringsbesluit EG-verordening 300/2008

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 6 juli 2021, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3238331.

Gelet op artikel VIII van de Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008 en artikel V, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit EG-verordening 300/2008;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008 en het Uitvoeringsbesluit EG-verordening 300/2008 treden in werking met ingang van 1 januari 2022.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 juli 2021

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de tweeëntwintigste juli 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.