Schriftelijke vragen Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp

Met dank overgenomen van A. (Aukje) de Vries i, gepubliceerd op vrijdag 16 juli 2021, column.

Uit een artikel van de Leeuwarder Courant blijkt dat het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp als 'zeer zwak' wordt beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs. De VVD heeft hierover schriftelijke Kamervragen gesteld. De VVD vraagt naar het gevolg van kwalitatief slecht onderwijs voor de kansengelijkheid van deze leerlingen, welke stappen reeds zijn en worden genomen ten aanzien van de bevinden van de Onderwijsinspectie en naar de voortgang van de verschillende herstelopdrachten, waaronder de lopende kwaliteitsonderzoeken van het onderwijs als de rapporten over het financiële beheer van de scholen. De VVD vindt het van belang dat de kwaliteit van het onderwijs snel weer wordt geborgd.

Schriftelijke vragen van het lid Paul (VVD) en Aukje de Vries (VVD) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Onderwijsinspectie op bezoek bij Tjalling Koopmans College vanwege hevige onrust, SVPO blijft knokken tegen publicatie rapporten’ (Leeuwarder Courant, 17 juni 2021):

  • Bent u bekend met de onrust op het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp en de berichtgeving hierover?[1]
  • Klopt het dat niet alleen het Tjalling Koopmans College, maar ook de locaties van ‘De Scholen voor Persoonlijk Onderwijs’ (SVPO) in Amsterdam, Hoorn en Utrecht door de Onderwijsinspectie als zeer zwak zijn beoordeeld? Klopt het eveneens dat de Utrechtse locatie reeds in het najaar van 2019 als zeer zwak is verklaard door de Inspectie van het Onderwijs? Betekent dit in feite dat leerlingen op deze scholen al geruime tijd ‘zeer zwak’ onderwijs krijgen? Wat is het gevolg van zwak onderwijs voor de kansengelijkheid van deze leerlingen?
  • Welke stappen heeft u genomen nadat u de Kamer in mei 2020 informeerde dat als ‘bevindingen van de inspectie ten aanzien van de SVPO daar aanleiding toe geven, zal worden ingegrepen’? Wat waren de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs en op welke manier heeft u op basis van deze signalen ingegrepen?[2]
  • Wat is de voortgang van de verschillende herstelopdrachten die de SVPO heeft gekregen van de Inspectie van het Onderwijs, zowel de kwaliteitsonderzoeken van het onderwijs als de rapporten over het financiële beheer van de scholen? In hoeverre is er sprake van verdachte geldstromen en transacties bij het netwerk van SVPO-stichtingen? [3]
  • Klopt het dat de SVPO naar de rechter is gestapt om te voorkomen dat de rapporten van de Inspectie van het Onderwijs zouden worden gepubliceerd? Is de Inspectie van het Onderwijs niet wettelijk verplicht om vier weken nadat zij het onderzoeksrapport opstelt dit openbaar te maken?
  • Op welke manier gaat u, in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs, op korte termijn ingrijpen op het Tjalling Koopmans College zodat de kwaliteit van het onderwijs weer snel kan worden geborgd? En op welke manier gaat u dit doen op de andere locaties die herstelopdrachten hebben gekregen van de Inspectie van het Onderwijs?
  • Kan de minister de Kamer informeren over de ontwikkelingen en uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs?

[1] Onderwijsinspectie op bezoek bij Tjalling Koopmans College vanwege hevige onrust, SVPO blijft knokken tegen publicatie rapporten - Leeuwarder Courant (lc.nl)

2 Kamerstuk 2020D132554

3 https://www.trouw.nl/cs-bcb20468