CDA: Eerlijke arbeidsvoorwaarden nodig voor platformwerkers

Met dank overgenomen van J.J.M. (Jeroen) Lenaers i, gepubliceerd op woensdag 14 juli 2021.

Vandaag heeft de commissie sociale zaken en werkgelegenheid in het Europees Parlement een initiatiefrapport aangenomen over eerlijke arbeidsvoorwaarden, rechten en sociale bescherming voor platformwerkers. Jeroen Lenaers, CDA-woordvoerder sociale zaken: “ik ben blij dat we ons in dit rapport luid en duidelijk uitspreken voor de rechten van werknemers in de platformeconomie. Chauffeurs, bezorgers of andere werknemers van grote platforms hebben echt betere arbeidsomstandigheden nodig. Daarom verzoeken we de Europese Commissie met klem hier in nieuwe wetgeving wat aan te doen.

Lenaers vervolgt: “in verschillende landen zijn inmiddels rechtszaken geweest, waaronder in Nederland over maaltijdbezorgers van Deliveroo. Daar blijkt dat werknemers vaak onterecht behandeld worden als zelfstandigen. Zonder arbeidscontract hebben zij vaak geen recht op het cao-loon of doorbetaling bij ziekte. Terwijl in de praktijk toch echt sprake is van een arbeidsrelatie. Het is tijd dat Europa hier haar verantwoordelijkheid op neemt en uitbuiting van vaak jonge werknemers tegengaat.”

De Europarlementariërs vragen de Europese Commissie om met een voorstel te komen voor een zogenaamd ‘rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst’. Hiermee kunnen platformwerkers gemakkelijker aanspraak maken op de bescherming die hen toekomt. Een arbeidsrelatie moet gedefinieerd worden op basis van de feitelijke uitvoering van werk volgens nationale wet- en regelgeving en niet op de beschrijving van de werkrelatie door de werkgever zelf. Uiteraard moet het voor echte zelfstandigen nog steeds mogelijk blijven om in de platformeconomie als zelfstandige te blijven werken.

Daarnaast roepen ze op om in nieuwe wetgeving voor platformwerkers expliciet duidelijk te maken dat een ‘derde status’ tussen werknemer en zelfstandige geen optie is. Lenaers: “Een zogenaamde ‘derde status’ waarover sommige partijen praten, lost de huidige problemen niet op, het kan juist leiden tot meer schijnzelfstandigheid en dat moeten we koste wat kost tegengaan.”

Op dit moment loopt op Europees niveau nog de tweede consultatie van de sociale partners. Zij hebben tot midden september om te reageren op de vragen van de Europese Commissie, maar hoogstwaarschijnlijk komt de Europese Commissie nog later dit jaar met een (wetgevend) voorstel omtrent platformwerk in Europa.