Motie in Eerste Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 35552 (R2148) - Uitvoering verordening identiteitskaarten

dinsdag 13 juli 2021

Bij wetsvoorstel 35552 (R2148) - Uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten is een motie ondergebracht.