Europarlementariërs willen meer sociale zekerheid voor platformwerkers

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op woensdag 14 juli 2021.

Mensen die werken via digitale platforms moeten betere sociale bescherming en arbeidsomstandigheden krijgen. Daarover stemde de commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement. Zogenaamde platformwerkers zijn mensen die inkomsten verdienen via platforms als Uber, Deliveroo of Helpling. Zij worden nu vaak als zelfstandigen gezien en hebben daardoor te weinig sociale bescherming.

Kim van Sparrentak @kimvsparrentak

Europarlementariër

GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak onderhandelde namens de Europese Groenen over de voorstellen en is tevreden met de uitkomst: “Platformwerkers moeten gewoon als werknemers worden behandeld met alle rechten van dien: dus met een fatsoenlijk loon, ziekteverlof en verzekeringen.”

Nu worden Uber-chauffeurs en Deliveroo-bezorgers aangenomen als zzp’ers, terwijl ze niet zelf kunnen bepalen hoe ze hun werk doen en wat de prijs van de geleverde diensten is. De Europarlementariërs willen dat er een ‘rechtsvermoeden’ van werknemerschap komt voor iedereen die via een platform werkt en dat de bewijslast hiervan wordt omgekeerd. Dit betekent dat het voor platformwerkers makkelijker wordt om als werknemer te worden erkend en dat het aan het platformbedrijf is om het tegendeel te bewijzen voor de rechter. Van Sparrentak: “Hierdoor duurt het geen jaren meer tot platformwerkers krijgen waar ze recht op hebben en worden platformbedrijven afgeschrikt om schijnconstructies op te zetten.”

Het allesbepalende algoritme is wat platformwerk onderscheidt van andere banen. Deze algoritmes bepalen de prijs van een dienst en aan wie opdrachten worden toegewezen. De constante monitoring van prestaties in combinatie met het effect van beoordelingen leiden tot een zeer hoge werkdruk en stress. GroenLinks is tevreden dat ook de voorstellen voor eerlijke en transparante algoritmes zijn aangenomen. Van Sparrentak: “Platformwerkers moeten zelf beschikking hebben over hun persoonlijke data en inzicht krijgen in de invloed van die data op hun werk en loon. Ook moeten ze hun eigen data, zoals hun ratings, mee kunnen nemen naar een ander platform. Ontslagen kunnen worden door een algoritme moet verboden worden. Platformwerkers moeten ook kunnen meebeslissen over de manier waarop een platform een algoritme inzet.’

Tenslotte roept het Europees Parlement ertoe op dat platformwerkers voor verschillende platformen kunnen werken en dat de regels voor veiligheid en gezondheid op het werk worden toegepast.

In september stemt het voltallig Europees Parlement over het rapport. Dit rapport zal als input dienen voor wetgeving waar de Europese Commissie later dit jaar mee komt. Van Sparrentak zal ook namens de Europese Groenen onderhandelaar zijn op deze wetgeving.