Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) - 10 juli 2021

zaterdag 10 juli 2021

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Besluiten bij: 35570 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

Besluiten bij: 30950 - Rassendiscriminatie

Besluiten bij: 35570 B - Vaststelling begroting gemeentefonds 2021

Besluiten bij: 35648 - Bevorderen van de goede uitvoering van de wet basisregistratie personen en het herstellen van enige omissies

Besluiten bij: 35424 - Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en op Bonaire, Sint Eustatius, Saba

Besluiten bij: 27859 - Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Besluiten bij: 24515 - Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Besluiten bij: 35489 - Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

Besluiten bij: 28362 - Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

Besluiten bij: 35850 VII - Wijziging begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (Voorjaarsnota)

Besluiten bij: 29362 - Modernisering van de overheid

Besluiten bij: 32847 - Integrale visie op de woningmarkt

Besluiten bij: 30196 - Duurzame ontwikkeling en beleid

Besluiten bij: 32813 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Besluiten bij: 33340 - Evaluatie Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Besluiten bij: 27926 - Huurbeleid

Besluiten bij: 34588 - Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Besluiten bij: 29383 - Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Besluiten bij: 30696 - Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

Besluiten bij: 33118 - Omgevingsrecht

Besluiten bij: 35590 - Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

Overige besluiten: