Democratie op Donderdag: een minderheidskabinet?

donderdag 8 juli 2021, 15:30

DEN HAAG (PDC i) - Elke donderdag lanceert PDC op Twitter een poll over een actueel politiek onderwerp. Aan de hand van twee antwoordmogelijkheden kan je daarbij je mening geven over een stelling of vraag. De resultaten van de vorige poll én de nieuwe poll worden elke donderdag op Parlement.com gepubliceerd

Nieuwe poll

De formatie i is in een impasse terecht gekomen. Wat betreft de hoofdlijnen van het economische herstelplan na corona lijken de mogelijke coalitiepartners het grotendeels eens te zijn met elkaar. Het grote obstakel is echter sinds het begin van de formatie de wie-met-wie vraag. De VVD i en het CDA i willen liever niet met twee linkse partijen, terwijl PvdA i en GroenLinks i elkaar vasthouden. D66 i wil niet met de ChristenUnie i, en die laatste wil pas meedoen als alle andere opties niet gelukt zijn.

Om de patstelling te doorbreken heeft informateur Mariëtte Hamer i aan Mark Rutte i en Sigrid Kaag i de opdracht gegeven om samen een aanzet tot een regeerakkoord te schrijven. Dit ‘document op hoofdlijnen’ moet begin augustus afgerond zijn. De vraag blijft alleen nog steeds: wie sluiten zich straks aan bij de VVD en D66? En als een impasse dan voortduurt, moeten de twee winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen i hun verantwoordelijkheid nemen een een minderheidskabinet i vormen? Daarom deze week de volgende stelling:

VVD en D66 moeten bereid zijn om een minderheidskabinet te vormen, mochten andere partijen zich niet willen aansluiten.

Vorige poll

‘Ik ben hun werkgever niet’, stelde Kamervoorzitter Bergkamp i in haar reactie op het nieuws dat er mogelijk incidenten van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik plaatsvinden op het Binnenhof. Ze zou namelijk formeel niks te zeggen hebben over het doen en laten van Kamerleden. Dit alles in het teken van de onafhankelijkheid van Kamerleden.

In 2020 werd voor het eerst een gedragscode vastgesteld voor de Tweede Kamer. Hierin wordt vooral aandacht besteed aan het voorkomen van belangenverstrengeling. Specifieke regels over omgangsvormen voor Kamerleden in hun contact met fractiemedewerkers en andere medewerkers in de Kamer ontbreken. Zou hier gezien de recente berichten geen verandering in moeten komen? Daarom vorige week de volgende stelling:

Moet de Tweede Kamer specifieke regels over omgangsvormen met medewerkers opnemen in haar gedragscode?

Een meerderheid van 83% van de stemmers gaf aan dat de Tweede Kamer specifieke regels over omgangsvormen moet opnemen in haar gedragscode.