Sluit dit jaar minstens één extra kolencentrale om Urgendadoelen te halen

Met dank overgenomen van Democraten 66 (D66) i, gepubliceerd op vrijdag 2 juli 2021.

D66, PvdA en GroenLinks roepen het demissionaire kabinet op om nog dit jaar minstens één extra kolencentrale te sluiten. Daarbij moet er gezorgd worden dat de werknemers nieuw werk krijgen of vervroegd met pensioen kunnen. Daarnaast willen de partijen dat er nog deze zomer andere concrete maatregelen worden voorgesteld om de klimaatdoelen van dit jaar te halen. De rechter heeft in de rechtszaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat bepaald dat 25% minder CO2 uitgestoten moet worden. Dat klimaatdoel wordt niet gehaald en de Staat voldoet niet aan het vonnis van de rechter.

02.07.2021

We hebben geen tijd te verliezen

D66 Tweede Kamerlid Raoul Boucke: “Het kabinet is demissionair, maar klimaatverandering is dat niet. Nederland is een rechtsstaat. Dus ook de overheid moet zich aan de wet houden. We moeten niet langer nieuwe rechtszaken afwachten. Want hoe langer we wachten met het maken van keuzes, hoe moeilijker en duurder het wordt om onze klimaatdoelen te halen. We hebben geen tijd te verliezen. De politiek moet aan het stuur gaan zitten en keuzes maken. Dat geeft mensen en bedrijven meer zekerheid voor de toekomst. En ik ben vol vertrouwen. Want we hebben in Nederland alles in huis om de omslag naar schone energie te maken. Dat is goed voor onze economie en goed voor de banen van de toekomst. Laten we die kansen grijpen.”