Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 17 juni 2021

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 17 juni 2021
Document­datum 17-06-2021
Publicatie­datum 17-06-2021
Kenmerk C.J.M. Roovers 2021A00883 14
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 17 juni 2021

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

DEF

i.v.m. agendapunt

6, 22

 

DiZa

i.v.m. agendapunt

18, 19

 

EU

i.v.m. agendapunt

36

 

EZK

i.v.m. agendapunt

18, 22

 

FIN

i.v.m. agendapunt

12

 

I&W

i.v.m. agendapunt

22

 

J&V

i.v.m. agendapunt

18

 

LNV

i.v.m. agendapunt

22

 

OCW

i.v.m. agendapunt

22, 35

 

VWS

i.v.m. agendapunt

22

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17 juni

2021

Regeling van werkzaamheden

 • 1. 
  Agendapunt:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden 17 juni 2021

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, C.J.M. Roovers -

17 juni 2021

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden 17 juni 2021 -2021Z10244

Besluit:    Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, R.M.

Leijten (SP) - 17 juni 2021

Verzoek om een reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op hoe het staat met de uitvoering van de motie Van Raak/Van der Molen over een pilotproject voor Klokkenluiders - 2021Z10751 Besluit:    De commissie stemt in met het verzoek.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, D.A.N.

Koerhuis (VVD) - 17 juni 2021

Verzoek om een derde blok toe te voegen aan de technische briefing over ABF-rapport "Inventarisatie plancapaciteit" en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties van woensdag 23 juni. - 2021Z10885 Besluit:    De commissie stemt in met het verzoek.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, U.

Ellian (VVD) - 17 juni 2021

Verzoek om navraag te doen bij de regering wanneer de nota naar aanleiding van het verslag op Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen) aan de Tweede Kamer toegestuurd wordt - 2021Z10935 Besluit:    De commissie stemt in met het verzoek.

 
 • 2. 
  Agendapunt:

Mededelingen

Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers

Zaak:

Brief commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 4 juni 2021

Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers - 2021Z09846

Besluit:

De staf zal een lijst opstellen met digitaliseringsdossiers en stukken met een digitaliseringscomponent en agenderen voor de volgende procedurevergadering om te besluiten welke over te dragen aan de commissie voor Digitale Zaken.

 • 3. 
  Agendapunt:

Brievenlijst

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

 • 4. 
  Agendapunt:

Algemene Zaken

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 19 mei 2021 Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020 - 35830-III-1

Besluit:

Het Jaarverslag is reeds geagendeerd voor het commissiedebat IVD d.d. 9 juni 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 7 juni 2021 Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020 (Kamerstuk 35830-III-1) - 35830-III-6

Besluit:

Betrokken bij het commissiedebat IVD d.d. 9 juni 2021

 • 5. 
  Agendapunt:

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 i van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juni 2021

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 i van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen -35851

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 september 2021 te 14.00 uur

 • 6. 
  Agendapunt:

Gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 juni 2021

Gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD - 30977-160

Besluit:

Volgcommissie(s):

Betrokken bij het commissiedebat IVD d.d. 9 juni 2021

DEF

 • 7. 
  Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de reactie op de brief van de heer Z. m.b.t. integriteit bij gemeente Lopik, Belastingdienst en justitie en de bescherming van klokkenluiders

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 juni 2021

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de reactie op de brief van de heer Z. m.b.t. integriteit bij gemeente Lopik, Belastingdienst en justitie en de bescherming van klokkenluiders - 2021Z09917

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 8. 
  Agendapunt:

Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 mei 2021

Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis - 35842

Besluit:

Reeds aangemeld voor plenaire behandeling

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 juni 2021

Nota naar aanleiding van het verslag - 35842-6

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 9. 
  Agendapunt:

Tweede Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 8 juni 2021

Tweede Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen - 33358-35

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 30 juni 2021 te 14.00 uur

 • 10. 
  Agendapunt:

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 mei 2021

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 -35830-VII

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over Slotwetten, Jaarverslagen en ARK-rapporten betreffende het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van het Gemeentefonds en van het Provinciefonds over het jaar 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 juni 2021

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35830-VII-6

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg over Slotwetten, Jaarverslagen en ARK-rapporten betreffende het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van het Gemeentefonds en van het Provinciefonds over het jaar 2020

 • 11. 
  Agendapunt:

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 mei 2021

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 -35830-VII-1

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over Slotwetten, Jaarverslagen en ARK-rapporten betreffende het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van het Gemeentefonds en van het Provinciefonds over het jaar 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 juni 2021

Beantwoording vragen commissie inzake het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 - 35830-VII-7

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg over Slotwetten, Jaarverslagen en ARK-rapporten betreffende het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van het Gemeentefonds en van het Provinciefonds over het jaar 2020

 • 12. 
  Agendapunt:

Jaarverslag Gemeentefonds 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 mei 2021

Jaarverslag Gemeentefonds 2020 - 35830-B-1

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over Slotwetten, Jaarverslagen en ARK-rapporten betreffende het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van het Gemeentefonds en van het Provinciefonds over het jaar 2020

Volgcommissie(s):

FIN

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 juni 2021

Beantwoording vragen commissie inzake het Jaarverslag Gemeentefonds 2020 - 35830-B-6

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg over Slotwetten, Jaarverslagen en ARK-rapporten betreffende het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van het Gemeentefonds en van het Provinciefonds over het jaar 2020

 • 13. 
  Agendapunt:

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek

2020 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 19 mei 2021

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 35830-VII-2

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over Slotwetten, Jaarverslagen en ARK-rapporten betreffende het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van het Gemeentefonds en van het Provinciefonds over het jaar 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 juni 2021

Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 35830-VII-8

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg over Slotwetten, Jaarverslagen en ARK-rapporten betreffende het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van het Gemeentefonds en van het Provinciefonds over het jaar 2020

 • 14. 
  Agendapunt:

Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 31 maart 2021 Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de

Eerste Kamer der Staten-Generaal - 35785

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 juni 2021

Nota naar aanleiding van het verslag - 35785-6

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 15. 
  Agendapunt:

Hoofdlijnen kiescollege niet-ingezetenen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 juni 2021

Hoofdlijnen kiescollege niet-ingezetenen - 35785-7

Besluit:

Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35785)

 • 16. 
  Agendapunt:

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 31 maart 2021 Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt - 35787

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 juni 2021

Nota naar aanleiding van het verslag - 35787-6

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 17. 
  Agendapunt:

Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 31 maart 2021 Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) - 35789

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

 

Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 juni 2021

Nota naar aanleiding van het verslag - 35789-6

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 18. 
  Agendapunt:

Voortgang AI en algoritmen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 juni 2021

Voortgang AI en algoritmen - 2021Z10411

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Digitalisering

J&V, EZK, DiZa

 • 19. 
  Agendapunt:

Voortgang innovatiebudget Digitale Overheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 8 juni 2021

Voortgang innovatiebudget Digitale Overheid - 26643-761

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Digitalisering

DiZa

 • 20. 
  Agendapunt:

Voortgang programma Verbetering Reisdocumentenstelsel (VRS)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 10 juni 2021

Voortgang programma Verbetering Reisdocumentenstelsel (VRS) - 25764-133

Besluit:

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat BRP

 • 21. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Indicatieve Bestedingsruimte van woningcorporaties

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 juni 2021

Indicatieve Bestedingsruimte van woningcorporaties - 29453-537

Besluit:

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Woningcorporaties

 • 22. 
  Agendapunt:

Stand van zaken over de Nationale Omgevingsvisie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 7 juni 2021

Stand van zaken over de Nationale Omgevingsvisie - 34682-83

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat NOVI

I&W, LNV, VWS, DEF, EZK, OCW

 • 23. 
  Agendapunt:

Afschrift brief aan de gemeenten Lisse, Hillegom, Teylingen, Katwijk en Noordwijk inzake de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 juni 2021

Afschrift brief aan de gemeenten Lisse, Hillegom, Teylingen, Katwijk en Noordwijk inzake de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) -2021Z10057

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 24. 
  Agendapunt:

Voortgang versnelling woningbouw

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 juni 2021

Voortgang versnelling woningbouw - 32847-754

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Woningbouwopgave d.d. 24 juni 2021

 • 25. 
  Agendapunt:

Reactie op de brief over 'bewoning van recreatiewoningen'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 juni 2021

Reactie op de brief over 'bewoning van recreatiewoningen' - 32847-753

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 26. 
  Agendapunt:

Voorhang wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 maart 2021

Voorhang wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen - 33118-184

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 juni 2021

Antwoorden op vragen commissie inzake voorhang wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen - 33118-191

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 27. 
  Agendapunt:

Maandrapportage mei 2021 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 juni 2021

Maandrapportage mei 2021 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet -33118-192

Besluit:

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Omgevingswet

 • 28. 
  Agendapunt:

Voortgangsrapportage Basisregistratie Ondergrond (BRO) inclusief voorstel opname gegevens over bodemverontreinigingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 juni 2021

Voortgangsrapportage Basisregistratie Ondergrond (BRO) inclusief voorstel opname gegevens over bodemverontreinigingen - 33136-24

Besluit:

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Omgevingswet

 • 29. 
  Agendapunt:

Overig

Brief van het Presidium over het jaarverslag van de adviseur integriteit van de Tweede Kamer over het kalenderjaar 2020

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, V.A. Bergkamp (D66) - 22 april 2021

Besluit:

Brief van het Presidium over het jaarverslag van de adviseur integriteit van de Tweede Kamer over het kalenderjaar 2020 - 35752-5

Agenderen voor het WGO Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten d.d. 21 juni 2021

 • 30. 
  Agendapunt:

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek

2020 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 19 mei 2021

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 35830-VII-2

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over Slotwetten, Jaarverslagen en ARK-rapporten betreffende het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van het Gemeentefonds en van het Provinciefonds over het jaar 2020

Zaak:

Brief regering - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 8 juni 2021

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 35830-VII-2) - 35830-VII-5

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg over Slotwetten, Jaarverslagen en ARK-rapporten betreffende het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van het Gemeentefonds en van het Provinciefonds over het jaar 2020

 • 31. 
  Agendapunt:

Lijst EU-voorstellen commissie BiZa

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, C.J.M. Roovers - 10 juni 2021

Lijst EU-voorstellen commissie BiZa - 2021Z10378

Besluit:

Besluiten conform voorstellen op de lijst.

 • 32. 
  Agendapunt:

Toegevoegde agendapunten

Inkomen en onkostenvergoeding prinses Amalia

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 11 juni 2021

Inkomen en onkostenvergoeding prinses Amalia - 35570-I-15

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2022 Hfst I de Koning.

 • 33. 
  Agendapunt:

Functieprofiel Nationaal Coordinator tegen Discriminatie en Racisme

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 juni 2021

Functieprofiel Nationaal Coordinator tegen Discriminatie en Racisme - 30950249

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Discriminatie en racisme op 30 juni 2021.

 • 34. 
  Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 april 2021

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet - 32847-741

Besluit:

Ter informatie.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 juni 2021

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet (Kamerstuk 32847-741) - 32847-755

Besluit:

Aanmelden als tweeminutendebat met het lid Koerhuis (VVD) als eerste spreker

 • 35. 
  Agendapunt:

ARVODI en publicatierecht

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 14 juni 2021

ARVODI en publicatierecht - 31288-911

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 13 juli 2021 te 14.00 uur

Volgcommissie(s):

OCW

 • 36. 
  Agendapunt:

Voorlopig akkoord wijziging mandaat Europese Ombudsman

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 juni 2021

Voorlopig akkoord wijziging mandaat Europese Ombudsman - 22112-3127

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

EU

 • 37. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 mei 2021, over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 juni 2021

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 mei 2021, over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen - 2021Z10764

Besluit:

Betrokken bij plenair debat.

 • 38. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 december 2020

Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland - 35670

Besluit:

Inbrengdatum voor een nader verslag vaststellen op 30 juni 2021 te 14.00 uur

Zaak:

 

Zaak:

Besluit:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 juni 2021

Nota van wijzing - 35670-7

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 39. 
  Agendapunt:

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 mei 2021

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 -35830-VII-1

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over Slotwetten, Jaarverslagen en ARK-rapporten betreffende het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van het Gemeentefonds en van het Provinciefonds over het jaar 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 juni 2021

Beantwoording aanvullende vragen over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 (Kamerstuk 35830-VII-1) -35830-VII-9

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg over Slotwetten, Jaarverslagen en ARK-rapporten betreffende het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van het Gemeentefonds en van het Provinciefonds over het jaar 2020

 • 40. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen van het lid Jansen, gesteld tijdens het Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving van 20 mei 2021, over het Programma Aardgasvrije

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 juni 2021

Beantwoording vragen van het lid Jansen, gesteld tijdens het

Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving van 20 mei 2021, over het Programma Aardgasvrije - 2021Z10795

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 41. 
  Agendapunt:

Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 mei 2020

Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten) - 35455

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 juni 2021

Nota naar aanleiding van het verslag - 35455-6

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Planning der werkzaamheden

 • 42. 
  Agendapunt:    Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

22, 23 en 24 juni (week 25)

 • 35 551 (Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding)

Te agenderen debatten

 • 1. 
  Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK)
 • 7. 
  Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
 • 9. 
  Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)
 • 20. 
  Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
 • 31. 
  Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp)

(staatssecretaris BZK)

 • 54. 
  Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK) 56. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
 • 62. 
  Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
 • 77. 
  Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (minister BZK)
 • 84. 
  Debat over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen (Leijten) (minister BZK)

Dertigledendebatten

 • 29. 
  Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
 • 31. 
  Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
 • 40. 
  Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
 • 43. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

do 17-06-2021 15.30 - 16.30 Gesprek met de Raad van State over het jaarverslag 2020 van de Raad en het benoemingenbeleid van de Raad do 17-06-2021 16.00 - 16.00 Ad-hocbesluitvorming [Inventarisatie] Voorkeuren kennisagenda cie-BiZa 2021

do 17-06-2021 16.45 - 17.30 Gesprek Kennismakingsgesprek met de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)

do 17-06-2021 17.30 - 20.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2020 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds ma 21-06-2021 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

wo 23-06-2021 11.00 - 11.45 Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman

wo 23-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schrifteliik overleg Verbeterplan van de registratie van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP) (TK 27859-153)

wo 23-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Omgevingswet 26 mei jl. (TK 33118-190)

wo 23-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen EU-rechtelijke kaders rondom sociale huisvesting in Nederland (TK 29453-535) wo 23-06-2021 16.00 - 18.00 Technische briefing over ABF-rapport "Inventarisatie plancapaciteit" en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties

do 24-06-2021 15.00 - 18.30 Commissiedebat Woningbouwopgave wo 30-06-2021 14.00 - 17.30 Commissiedebat Discriminatie en racisme do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 01-07-2021 13.00 - 16.00 Rondetafelgesprek Transparantie bij bieden ma 05-07-2021 10.00 - 14.30 Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 09-09-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 16-09-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijk ordeningsaspecten

do 23-09-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

wo 29-09-2021 15.00 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

do 30-09-2021 14.00 - 16.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Azarkan over effectievere aanpak van moslimdiscriminatie

wo 06-10-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

do 07-10-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

 • 44. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester Werkbezoek AIVD (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat over o.a. gezichtsbedekkende kleding Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)

Commissiedebat Bouwregelgeving Commissiedebat BRP

Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging Commissiedebat Digitalisering Commissiedebat E-id Commissiedebat Functioneren Rijksdienst

Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders Commissiedebat ICT-projecten rijksoverheid

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

Commissiedebat Integriteit

Commissiedebat Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)

Commissiedebat NOVI Commissiedebat Omgevingswet

Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie) Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)

 • 44. 
  Agendapunt:    Voortzetting Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

do 07-10-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid do 04-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 18-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 02-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 16-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

 • 45. 
  Agendapunt:    Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)

Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)

Commissiedebat Renovatie Binnenhof Commissiedebat Rijksvastgoed

Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'

Commissiedebat Sociaal Domein (herijking Gemeentefonds)

Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel Rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd) Commissiedebat Verkiezingen Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld) Commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Commissiedebat Wet normering topinkomens Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging Commissiedebat Woningcorporaties Commissiedebat Woonoverlast

Besluit: de commissie besluit het CD Bevolkingsdaling en krimp in te plannen, na het zomerreces

Rondvraag

 • 46. 
  Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om het ministerie een rappel te sturen voor de halfjaarlijkse voortgangsrapportage Renovatie Binnenhof

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 17 juni 2021

Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om het ministerie een rappel te sturen voor de halfjaarlijkse voortgangsrapportage Renovatie Binnenhof - 2021Z11034 Bewindspersoon rappelleren de voortgangsrapportage Renovatie Binnenhof aan de Kamer te sturen

Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

C.J.M. Roovers 2021A00883

14


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.