Helpt u Hamer mee?

Met dank overgenomen van P.J.G. (Paul) Tang i, gepubliceerd op woensdag 16 juni 2021, 2:27.

Helpt u Hamer mee?

88 dagen na de verkiezingen is er nog geen zicht op een plan om Nederland verder te brengen na Corona. De omslag die we in de Coronatijd zo dichtbij zagen komen, tijdens een moment van bezinning én van hoop, blijft nu uit. Dat terwijl die omslag mogelijk is. In de bestrijding van de pandemie kreeg gezondheid voorrang op geld, was het welzijn van mensen belangrijker dan winst van bedrijven. Als dat kan, kan er dan niet meer na Corona?

Daarom willen we Mariette Hamer en de 18 fractievoorzitters helpen. Welke maatregelen zijn volgens jou nodig voor een echte omslag? Wat moeten de linkse partijen binnenhalen tijdens de formatie om te komen tot een kabinet dat echte stappen kan maken in de richting van die verandering?

Kies per deelonderwerp je twee meest urgente maatregelen. En heb je goede ideeën voor andere noodzakelijke plannen of maatregelen, voeg deze dan toe. Het is tijd dat we als linkse familie pal gaan staan achter dat wat van waarde is. Alleen dan kan een kabinet met PvdA en andere linkse partijen ons land klaarmaken voor de toekomst na Corona.

Dus: Wat moeten linkse partijen minimaal bereiken om Nederland een andere koers te laten varen en te breken met 10 jaar Rutte?

Geen makkelijke vraag. Laten we daarom in twee stappen ontleden.

 • Wat staat erop de lijst van benodigdheden voor een omslag? Je kunt de lijst onderaan aanvullen.
 • Welke voorstellen op die lange lijst moeten linkse partijen zeker in een nieuw kabinet bevechten. Daarvoor kan je op die voorstellen stemmen. De meest populaire 7 verheffen we tot de ‘zeker deze 7’ voor in de formatie

Allemaal mee (ongelijkheid)

Anonymous Vote

Sign in with WordPress

De ongelijkheid is groot en groeiende. Dat terwijl de huidige crisis, en de omslag naar een duurzame economie, het juist belangrijk maakt dat iedereen mee kan in de nieuwe samenleving. Willen we breken met die ongelijkheid, dan is een brede en betere spreiding van welvaart en welzijn essentieel. Daarom geef ik de voorkeur aan:

 • Verhogen van minimumloon naar 14 euro
 • Het vervangen en versimpelen van het verstikkende toeslagenstelsel
 • Meer en effectief belasten van winsten van bedrijven, ook bij exit uit Nederland
 • Hogere belasting op vermogen
 • Toptarief van min. 60% boven de 150.000
 • Flexwerk moet uit gefaseerd worden. Vast werk de norm.
 • We schaffen de hypotheekrente gefaseerd af
 • Other

Stem

De basis staat (kwaliteit van het bestaan)

Voor het welzijn is geld verre van allesbepalend. Een goed leven is niet gestoeld op de snelle groei van ons BNP. Het gaat om een goed huis in een fijne wijk, om goede en liefdevolle zorg, om een school waar je wordt uitgedaagd en gesteund. Daarom geef ik de voorkeur aan:

 • We schaffen het grootste deel van de marktwerking in de zorg af
 • We schaffen het eigen risico in de zorg af, ook het vrijwillige eigen risico
 • Er komt een volkshuisvestingsfonds dat verantwoordelijk wordt voor 1.000.000 nieuwe woningen in 2030
 • We schaffen de vrije marktwerking in de huursector af. Er komen eerlijke huren.
 • We investeren fors in de leefbaarheid van gebieden waar de sociale ongelijkheid groot is in onze steden, en investeren fors in het behouden van voorzieningen in krimpregio’s. Ook komen we met een nationaal actieprogramma voor de moeilijkste wijken.
 • Gemeenten krijgen fors meer geld voor uitvoer van de jeugdzorg
 • Er komt een meerjarige brugklas, zodat kinderen later kunnen kiezen, en beter begeleid worden.
 • We investeren fors meer in lerarensalarissen, schoolleiders en ondersteunend personeel
 • Anders

Stem

De toekomst wacht niet (van winst naar mens & milieu)

Beperken van ongelijkheid en versterken van publieke functies is nodig maar niet voldoende. Voor een omslag moeten markten voor ons en niet tegen ons werken en moeten bedrijven veranderen in een drijvende kracht achter 'de goede zaak'. Zo is er veel mogelijk wanneer de private sector zich feitelijk achter het akkoord van Parijs schaart en gaat inzetten op beperking van de temperatuurstijging op aarde tot 1.5 graden Celcius. Daarom geef ik de voorkeur aan:

 • We gaan groen investerend de crisis uit met een klimaatfonds van 60 miljard
 • We stoten in 2030 60% minder CO2 uit
 • Bedrijven moeten transparant zijn over hun impact op mens en milieu
 • Ketenaansprakelijkheid; bedrijven gaan meer bijdragen aan de rekening, de vervuiler betaalt. Ook als dit tot een grove lastenbezwaring van meer dan 10 miljard voor het bedrijfsleven leidt
 • Directeuren moeten ervoor zorgen dat een bedrijf ook groene en sociale doelstellingen haalt, niet alleen de financiële
 • Digitale bedrijven gaan meebetalen aan de samenleving door een digitaks
 • Anders

Stem

Democratisering en bestuur (kies er 1)

We kijken anders tegen overheden aan. Het zijn geen logge machines, maar noodzakelijke instrumenten voor ons geluk. We willen ook dat overheden anders tegen ons aankijken. Niet als klant, maar als doel van hun bestaan. Dat is een cultuuromslag, maar dat niet alleen. Ook andere regels zijn nodig om de relatie tussen overheid en inwoner aan te passen aan onze nieuwe samenleving. Daarom geef ik de voorkeur aan:

 • Eigen inkomsten voor gemeenten en Europese Unie
 • Er komt een nationale aanpak voor bestrijding van discriminatie, en we bieden onze excuses aan voor het slavernijverleden
 • Er komt versoepeling van de begrotingsregels van de Europese Unie en een verdragswijziging om Europa democratischer te maken
 • We gaan niet meeregeren onder premier Rutte
 • Anders

Stem

Met de uitbraak van het Corona-virus kwam de samenleving tot stilstand en tot bezinning. Dat was een moment van bezinning én van hoop. Een omslag is mogelijk, zeker omdat in de bestrijding van de pandemie gezondheid voorrang boven geld krijgt, bescherming van mensen belangrijker is dan winst van bedrijven. Als dat kan, kan er dan niet meer na Corona?

En dat meer is hard nodig. Al voor de uitbraak was er sprake van een omslag; een omslag in het denken. Het absolute geloof in efficiënte markten, eigen verantwoordelijkheid en dus een terughoudende overheid was al tanende, op z’n minst. De steeds grotere ongelijkheid, de groeiende macht van Tech-giganten, de uitputting van de aarde, en andere ontwikkelingen tartten dat geloof.

Stel je voor dat de samenleving niet op de oude voet verder wil en niet het oude normaal wil. Stel je voor dat de hoop op een omslag nog niet verdwenen is. Dat is niet zo heel moeilijk om voor te stellen, toch? Een nieuw kabinet Heeft de uitgelezen kans om die hoop concreet te maken, om de omslag in te zetten, een onomkeerbare omslag tot doel te maken. Daarmee komt de vraag wat er voor die omslag nodig.

16 juni 2021

Dit bericht delen

TweetShare on Twitter Share on WhatsAppShare on WhatsApp Share on FacebookShare on Facebook Share on LinkedInShare on LinkedIn

Post navigation

PreviousPrevious post:Broad support for strictly regulating tracking ads

De PvdA

Site navigatie

Zoeken

Search:

© 2020 Paul Tang - webdesign by: Impact One

Privacy en Cookiebeleid

Go to Top

We gebruiken cookies voor analytische en functionele doeleinden. Door akkoord te gaan met onze cookies worden deze in uw browser geplaatst.OkNeePrivacybeleid

Je kunt je toestemming op elk moment intrekken met de knop toestemming intrekken.Toestemming intrekken