Aan het Presidium - Overdracht voortouw behandeling wetsvoorstel Wijziging Wet Stak NLFI i.v.m. toepassing onderzoeksbevoegdheden Algemene Rekenkamer - Wijziging van de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen in verband met de toepassing van de onderzoeksbevoegdheden van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de financiële instellingen onder beheer bij de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

1.

Kerngegevens

Officiële titel Aan het Presidium - Overdracht voortouw behandeling wetsvoorstel Wijziging Wet Stak NLFI i.v.m. toepassing onderzoeksbevoegdheden Algemene Rekenkamer (35614)
Document­datum 14-06-2021
Publicatie­datum 14-06-2021
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

w Tweede Kamer

Commissie Financiën

DER STATEN-GENERAAL

Aan het Presidium

Plaats en datum: Betreft:

Den Haag, 14 juni 2021

Overdracht voortouw behandeling wetsvoorstel

Wijziging Wet Stak NLFI i.v.m. toepassing onderzoeksbevoegdheden Algemene

Rekenkamer (35614)

35614/2021D23255

Ons kenmerk:

Hierbij informeer ik u dat het voortouw is overgedragen bij de behandeling van de Wijziging van de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen in verband met de toepassing van de onderzoeksbevoegdheden van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de financiële instellingen onder beheer bij de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (Kamerstuk 35614).

Het wetsvoorstel is oorspronkelijk in handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën. Zij heeft op 12 mei 2021 besloten de commissie voor de Rijksuitgaven te verzoeken de behandeling van het wetsvoorstel over te nemen, zodra de Kamer de Nota naar aanleiding van het Verslag heeft ontvangen. De commissie voor de Rijksuitgaven heeft hiermee ingestemd.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

de griffier van vaste commissie voor Financiën,

A.H.M. Weeber

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

  • T. 
    070-3182211

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.