Amendement ingediend op wetsvoorstel 35593 - Gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten

maandag 14 juni 2021

Bij wetsvoorstel 35593 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten is een amendement ondergebracht.