Vijf amendementen ingediend op wetsvoorstel 35735 - Vierde suppletoire begroting OC&W: extra steun culturele sector ivm COVID-19

vrijdag 11 juni 2021

Bij wetsvoorstel 35735 - Vierde suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers i.v.m. COVID-19 zijn vijf amendementen ondergebracht.