Reactie op de internetconsultatie openbaar gemaakt bij Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen ten behoeve van gelijke kansen in het onderwijs

vrijdag 11 juni 2021

Bij pre-dossier Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen ten behoeve van gelijke kansen in het onderwijs is een reactie op de internetconsultatie ondergebracht.