Vier amendementen ingediend op wetsvoorstel 35648 - Aanpassingen wet basisregistratie personen

donderdag 10 juni 2021

Bij wetsvoorstel 35648 - Bevorderen van de goede uitvoering van de wet basisregistratie personen en het herstellen van enige omissies zijn vier amendementen ondergebracht.