Europese Commissie geeft 80 miljard EUR aan langlopende obligaties uit als onderdeel financieringsplan 2021

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op dinsdag 1 juni 2021.

Na de goedkeuring van het eigenmiddelenbesluit door alle EU-lidstaten kan de Commissie nu beginnen met het bijeenbrengen van middelen om het herstel van Europa via NextGenerationEU te financieren.

De Europese Commissie i heeft vandaag aangekondigd dat zij daartoe in 2021 ongeveer 80 miljard EUR aan langlopende obligaties zal uitgeven, waar nog tientallen miljarden aan kortlopend EU-schuldpapier (“EU-bills”) bijkomen om de resterende financieringsvereisten te dekken.

Het precieze bedrag van zowel de EU-obligaties als de EU-bills zal afhangen van de specifieke financieringsbehoeften, en de Commissie zal de beoordeling van vandaag in het najaar herzien. Op die manier zal de Commissie in de tweede helft van het jaar alle geplande subsidies voor en leningen aan lidstaten in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit kunnen financieren, alsook de behoeften kunnen dekken van de EU-beleidsmaatregelen die NextGenerationEU-financiering ontvangen.

Dit financieringsplan is gebaseerd op een initiële raming van de behoeften van de lidstaten qua leningen en subsidies. De Commissie zal het financieringsplan in september actualiseren, wanneer zij een nauwkeuriger overzicht heeft van de financieringsbehoeften van de EU-lidstaten voor de laatste maanden van het jaar.

De Commissie heeft vandaag ook het jaarlijkse besluit tot het opnemen van leningen voor 2021 aangenomen. Dit besluit bepaalt de maximumbedragen die de Commissie vóór het einde van het jaar mag lenen.

De Commissie zal nu de voorbereidingen afronden voor de eerste NextGenerationEU-uitgifte die later in juni wordt verwacht. De eerste EU-bills zullen in september worden uitgegeven wanneer het veilingplatform van de EU operationeel wordt.

Johannes Hahn i, commissaris voor Begroting en Administratie: “Vandaag zetten we alweer een stap vooruit in de voorbereidingen voor de eerste opname van leningen om ons collectieve herstel via NextGenerationEU te financieren. Door in 2021 ongeveer 80 miljard EUR aan langlopende obligaties uit te geven en daarnaast gebruik te maken van kortlopende bills, zullen we de meest dringende behoeften van de lidstaten kunnen dekken en hen op weg zetten naar een duurzaam herstel en een groen, digitaal en veerkrachtig Europa.”

Om NextGenerationEU te financieren, zal de Europese Commissie, namens de EU, leningen opnemen op de kapitaalmarkten — tot 750 miljard EUR in prijzen van 2018, of tot ongeveer 800 miljard EUR in lopende prijzen. Dit zou neerkomen op leningvolumes van gemiddeld ongeveer 150 miljard EUR per jaar tussen midden 2021 en 2026, waardoor de EU een van de grootste emittenten in euro zal worden.

Begin van het opnemen van leningen

De eerste obligatie-uitgifte zal via een syndicatie plaatsvinden en worden georganiseerd met de instellingen die lid zijn van het netwerk van primary dealers van de Commissie, zoals aangekondigd op 31 mei. Verdere gesyndiceerde transacties zijn gepland vóór eind juli.

De Commissie is ook van plan om vanaf september 2021 te starten met de uitgifte van EU-obligaties en EU-bills via veilingprocedures. Zodra het veilingsysteem opgezet is, zal de Commissie regelmatig syndicaties en veilingen organiseren voor de obligaties. Zij zal ook regelmatige veilingen voor EU-bills organiseren. Voor de start van de veiling, later dit jaar, zullen nadere bijzonderheden over de veilingdata en de structuur van het EU-billprogramma worden gepubliceerd.

Achtergrond

De aankondiging van vandaag past in de op 14 april gepresenteerde gediversifieerde financieringsstrategie voor de NextGenerationEU-leningen. Er wordt voortgebouwd op de eerdere stappen die de Commissie heeft ondernomen om ervoor te zorgen dat het opnemen van de leningen succesvol verloopt. Eerder in mei heeft de Commissie de aanbieder van haar veilingplatform bekendgemaakt. De Commissie heeft ook de eerste ledenlijst van haar netwerk van primary dealers vastgesteld. De 39 banken op de lijst zullen de succesvolle plaatsing van NextGeneration-obligaties bij beleggers ondersteunen, tegen de voordeligst mogelijke voorwaarden voor de EU-lidstaten en hun burgers.

De Commissie zal vanaf juni naar de markt kunnen gaan om het herstelplan te financieren dankzij de snelle goedkeuring van het eigenmiddelenbesluit in amper vijf maanden tijd.

Het besluit om NextGenerationEU te financieren door financiering aan te trekken op de kapitaalmarkt zal naar verwachting zowel voor de EU-begroting als voor de EU-lidstaten langetermijnvoordelen opleveren.

Dankzij de hoge kredietrating van de EU zal de Commissie tegen voordelige voorwaarden kunnen lenen. De Commissie zal het voordeel vervolgens rechtstreeks doorgeven aan de EU-lidstaten wanneer zij hun leningen verstrekt, of aan de begroting van de Unie in de vorm van lage rentebetalingen op de leningen die voor de financiering van de hersteluitgaven worden opgenomen.

Gezien de omvang, de frequentie en de complexiteit van de komende leningsverrichtingen zal de Commissie de beste praktijken van grote en frequente emittenten toepassen en een gediversifieerde financieringsstrategie volgen.

Die verschilt van de back-to-backbenadering die de Commissie tot dusver heeft gebruikt om op de markten leningen op te nemen, onder meer in het kader van het SURE-programma. De voorbije 40 jaar heeft de Europese Commissie verschillende leningsprogramma's opgezet om de EU-lidstaten en derde landen te ondersteunen. Al deze leningverrichtingen werden op back-to-backbasis gefinancierd, voornamelijk via de gesyndiceerde uitgiften van obligaties.

Meer informatie

Q&A Het eerste financieringsplan van de Commissie

Q&A Een gediversifieerde financieringsstrategie

Factsheet - NextGenerationEU - Financieringsstrategie

Website over de EU als kredietnemer

Netwerk van primary dealers