Vaccinaties en intellectueel eigendom

Met dank overgenomen van J.J.M. (Jeroen) Lenaers i, gepubliceerd op donderdag 27 mei 2021.

Nu het vaccinatietempo in Nederland en de meeste andere Europese landen de laatste weken flink omhoog gaat is er ook ruimte voor discussie over de volgende stappen in de wereldwijde strijd tegen het virus. Begin deze maand kondigde de Amerikaanse president Biden aan dat hij het verzoek steunde van verschillende landen, waaronder Zuid-Afrika en India, om tijdelijk de patenten op coronavaccins vrij te geven. Hiermee zouden minder welvarende landen een betere toegang hebben tot betaalbare vaccins en zou men in deze landen ook sneller de bevolking kunnen inenten. Maar de vraag is of het tijdelijk vrijgeven van patenten ook tot het gewenste resultaat leidt.

Tijdens het plenaire debat vorige week woensdag benadrukte mijn CDA-collega Esther de Lange dat er wereldwijd snel meer gedaan moet worden tegen het Covid-19-virus. De Europese Unie heeft de afgelopen maanden bijna net zo veel vaccins geëxporteerd als dat we zelf gehouden hebben. Het is van groot belang dat vaccins zo snel mogelijk op de juiste plekken terecht komen. In Europa maar zeker ook in de rest van de wereld. Om dat voor elkaar te krijgen redt je het niet alleen met een discussie over het vrijgeven van intellectueel eigendom. Een hele rits aan maatregelen is nodig, waaronder het opheffen van belemmeringen voor het exporteren van vaccins en andere medische materialen. Daarnaast moet de productie van vaccins in bijvoorbeeld Zuid-Amerika en Afrika ook verhoogd worden. Hier ligt ook een cruciale rol voor ons. In de EU hebben we de kennis en kunde over het produceren van vaccins en het is van groot belang dat we die kennis ook delen met landen waar men deze kennis niet heeft. Europa moet hier haar leidersrol laten zien en solidariteit met de rest van de wereld omzetten in concrete actie. Gezamenlijk moeten we ervoor zorgen dat iedereen zo snel mogelijk toegang heeft tot een vaccin zodat we het virus en gevaarlijke mutaties een halt toe kunnen roepen.

Tijdens de plenaire vergadering volgende maand stemmen we over een resolutie over dit onderwerp. Ik breng jullie hiervan in de volgende nieuwsbrief graag op de hoogte.