Parlement eist toezicht op corona-herstelfonds

Met dank overgenomen van J.J.M. (Jeroen) Lenaers i, gepubliceerd op donderdag 27 mei 2021.

Ik heb u in een eerdere nieuwsbrief over NextGenerationEU geïnformeerd. Dit herstelplan van maar liefst 750 miljard euro moet de grootste klappen van de pandemie opvangen en daarbij onze economieën vergroenen, digitaliseren en banen creëren. Het overgrote gedeelte van dit budget (672.5 miljard) is uitgetrokken voor de zogenoemde Faciliteit voor Herstel en Veerkracht. Om aanspraak te maken op dit geld in de vorm van leningen en giften, moeten lidstaten plannen indienen bij de Europese commissie om hun economieën te hervormen en investeringen te stimuleren.

Gezien het feit dat dit om enorme bedragen gaat, is het belangrijk dat er goed toezicht is op de beoordeling en goedkeuring van deze plannen, ook op Europees niveau. Momenteel sturen de lidstaten hun plannen namelijk alleen naar de Commissie ter beoordeling. Na een positief advies kunnen deze plannen worden aangenomen door de Raad, die bestaat uit vertegenwoordigers van diezelfde lidstaten. Het Europees Parlement wordt hierbij in feite buitenspel gezet.

Aangezien het om geld van de Europese belastingbetaler gaat, eisen wij als volksvertegenwoordigers volledige transparantie. Wij kunnen onze parlementaire controletaken niet naar behoren uitvoeren wanneer wij niet ook alle informatie omtrent de nationale herstelplannen ontvangen. Wij eisen daarom van de Commissie dat we op gelijke voet met de Raad worden gesteld voor wat betreft informatievoorziening, en bovendien vroegtijdig een eerste beoordeling ontvangen. Uiteraard moet hierbij voorkomen worden dat er bij het goedkeuren van de plannen vertraging optreedt. Het water staat vele Europeanen aan de lippen, dus we kunnen ons dergelijk getreuzel niet veroorloven.