Stemming motie Voorhang concept-AMvB Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemming motie Voorhang concept-AMvB Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
Document­datum 25-05-2021
Publicatie­datum 25-05-2021
Nummer HTK20202021-79-19
Kenmerk 32127;245
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij

het VSO Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisisen herstelwet,

te weten:

  • de motie-Koerhuis over een impactanalyse op de bouwkosten voor iedere gemeente die lokaal een strengere energie-eis wil stellen (32127, nr. 245).

(Zie vergadering van 20 mei 2021.)

In stemming komt de motie-Koerhuis (32127, nr. 245).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, Fractie Den Haan, de VVD, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Stemming motie Voorhang

Tweede Kamer

79-19-1

concept-AMvB Besluit uitvoering Crisis- 25 mei 2021 en herstelwet    TK 79


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.