Informateur Hamer ontvangt directeuren planbureaus

dinsdag 25 mei 2021, 11:00

DEN HAAG (PDC i) - In het kader van de formatie spreekt informateur Mariëtte Hamer i vanmiddag met de directeuren van het Sociaal en Cultureel Planbureau i (Kim Putters i), het Planbureau voor de Leefomgeving i (Hans Mommaas) en het Centraal Planbureau i, (Pieter Hasekamp).

Dit gesprek zal in het teken staan van de gevolgen van de coronacrisis en ideeën en voorstellen die kunnen bijdragen aan de transitie van crisis naar herstel.

Putters was eerder ook al uitgenodigd door de vorige informateur Herman Tjeenk Willink i, Mommaas en Hasekamp sluiten voor het eerst aan voor een gesprek tijdens deze formatie.

Bron: Bureau Woordvoering Kabinetsformatie