Doorbraak in onderhandelingen: Nieuw digitaal Covid-certificaat zal in de hele EU worden erkend

Met dank overgenomen van J.J.M. (Jeroen) Lenaers i, gepubliceerd op donderdag 20 mei 2021.

“Dit is een mooie en goede uitkomst van een zeer moeilijke onderhandeling”, onderstreepte Jeroen Lenaers, CDA-Europarlementariër en woordvoerder namens de christendemocraten, na de succesvolle afronding van de onderhandelingen over het COVID-19-certificaat.

“Over een paar weken hebben we een uniform Europees digitaal Covid-certificaat, dat in de hele EU zal worden erkend en dat grensoverschrijdend reizen enorm zal vereenvoudigen. We hebben met succes tegenstrijdige nationale procedures en certificaten weten te voorkomen”, vervolgt Lenaers.

De onderhandelingen waren moeizaam, omdat het Europees Parlement het voor de burgers gemakkelijker wilde maken om weer vrij te reizen in Europa, terwijl de nationale regeringen hun nationale bevoegdheden wilden behouden. “Op een gegeven moment in de onderhandelingen had ik de indruk dat de lidstaten meer gaven om hun bevoegdheden dan om de rechten van hun burgers. Gelukkig hebben we nu een goed compromis gevonden”, legt Lenaers uit.

De tijd begon te wringen, er moest namelijk een oplossing worden gevonden via een spoedprocedure. Als CDA-delegatie wilden we dat het certificaat klaar was voor de zomer, zodat het in de zomer in heel Europa kan worden gebruikt. Bovendien wilden we beperkingen vermijden voor iedereen die al is ingeënt. De lidstaten hebben er uiteindelijk mee ingestemd om zich te onthouden van het opleggen van aanvullende reisbeperkingen, zoals extra tests of quarantaineverplichtingen. Alleen als deze nodig zijn ter bescherming van de volksgezond is het toegestaan. Verder heeft de Europese Commissie toegezegd om 100 miljoen euro beschikbaar te stellen in het kader van het instrument voor noodhulp om de beschikbaarheid van betaalbare tests te ondersteunen. Indien nodig zou nog eens 100 miljoen euro kunnen worden gemobiliseerd.