Kleine fracties spraken maandag met informateur Hamer

dinsdag 18 mei 2021, 10:37

DEN HAAG (PDC i) - Informateur Mariëtte Hamer i ontving gisteren de voorzitters van de negen kleinste Tweede Kamerfracties.

Sylvana Simons i van Bij1 i sprak met Hamer over kansenongelijkheid. Zij denkt dat „aan de linkerzijde van de Kamer” genoeg overeenkomsten zijn „om hierover een samenwerking op te bouwen”.

Kees van der Staaij i (SGP i) had het vooral over herstel van de economie en over een meer dienstbare overheid. „Het moet gewoon allemaal simpeler”, zei Van der Staaij.

Voor JA21 i fractievoorzitter Joost Eerdmans i zijn migratie en Europa de belangrijkste onderwerpen. De formatie zou volgens hem moeten gaan over „wie met wie het land gaat besturen”.

Farid Azarkan i (DENK i) wil het liefst een ‘zevendwergencoalitie’, met D66 i, CDA i, PvdA i, GroenLinks i, SP i en CU i. De kans dat een dergelijke coalitie er ook komt, acht hij klein. Hij vroeg vooral aandacht voor de meest kwetsbaren onder de burgers en de ondernemers.

BBB i fractievoorzitter Caroline van der Plas i sprak over de verdeling van Nederland over burgers, industrie en de agrarische sector. Zij staat open voor een zakenkabinet waarin vakmanschap belangrijker is dan politieke kleur.

Liane den Haan i (Fractie-Den Haan i) wil dat niet alleen gekeken wordt naar de economische gevolgen van de coronacrisis, maar ook naar de sociaal-maatschappelijke. De politiek vindt zij teveel op zichzelf gericht.

De net van FVD afgescheiden Wybren van Haga i (Fractie-Van Haga i) is voorstander van een minderheidskabinet van VVD, D66 en CDA. Dat PVV i door de meeste partijen wordt uitgesloten noemt van Haga „ondemocratisch”.

Fractievoorzitter van Volt i Laurens Dassen i herhaalde nog eens dat hij niet mee wil regeren maar wel „constructief vanuit de oppositie” wil werken. De klimaatcrisis is de komende tijd een belangrijke prioriteit voor Volt.

Thierry Baudet i (FVD i) vreest dat er opnieuw „een partijkartelcoalitie” zal komen. Verder pleitte hij opnieuw voor de invoering van referenda.

Informateur Hamer spreekt dinsdag de fractievoorzitters van de negen grotere partijen.

Bron: NOS.nl, NRC