35767 Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

1.

Kerngegevens

Officiële titel 35767 Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)
Document­datum 17-05-2021
Publicatie­datum 17-05-2021
Nummer NDSTK2021D15161
Kenmerk kenmerk NDSTK2021D15161
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

2021D15161 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het wetsvoorstel houdende de Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (TK 35 767).

De fungerend voorzitter van de commissie,

Bosma

De adjunct-griffier van de commissie,

Hendrickx

Nr    Vraag

1    Hoeveel procent van de te verwachten extra kosten die gemeenten maken wordt ongeveer gedekt via de extra middelen via deze begrotingswijziging?

2    Hoeveel procent van de te verwachten gederfde inkomsten van gemeenten wordt ongeveer gedekt via de extra middelen via deze begrotingswijziging?

3    Hoeveel extra kosten maken gemeenten ongeveer vanwege de coronacrisis? Kan dit per categorie worden weergegeven in een tabel?

4    Hoeveel inkomsten lopen gemeenten ongeveer mis door de coronacrisis? Kan dit per categorie inkomsten worden weergegeven in een tabel?

5    Hoeveel gemeenten kunnen naar verwachting geen sluitende begroting presenteren voor het jaar 2022?

2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.