Europese Groenen: investeringsakkoord EU-China moet in de diepvries

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op woensdag 12 mei 2021.

Binnenkort stemt het Europees Parlement over een resolutie over de sancties die China heeft ingesteld tegen Europese politici en organisaties. China reageerde daarmee op het besluit van de EU om maatregelen tegen China te nemen vanwege mensenrechtenschendingen in de provincie Xinjiang. De Europese Groenen stellen voor om het investeringsakkoord tussen de EU en China, waarover afgelopen december een akkoord werd bereikt, niet in behandeling te nemen zolang China de sancties niet opheft.

Bas Eickhout @baseickhout

Europarlementariër en delegatieleider GroenLinks Europa

De Duitse Groene Europarlementariër en voorzitter van de China-delegatie van het Europees Parlement, Reinhard Bütikofer heeft deze resolutie voorgesteld. Hij is een van de politici die op de sanctielijst van China staat.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Onder deze omstandigheden kan van een investeringsakkoord met China absoluut geen sprake zijn. China blijft mensenrechten van Oeigoeren schenden, breekt de democratie in Hongkong af en probeert nu ook Europese volksvertegenwoordigers te intimideren. In plaats van een handelsdeal moet de EU maatregelen nemen tegen China, zoals een importverbod op producten waarbij mensenrechten zijn geschonden.”

Volgende week stemt het Europees Parlement over de ingediende resoluties over de Chinese sancties. GroenLinks wil dat andere politieke fracties in het Europees Parlement eveneens mensenrechten boven economische belangen van een investeringsakkoord stellen.

Lees hier de resolutie van de Europese Groenen.