Europese plannen om milieuverontreiniging tegen te gaan vragen om stevige uitwerking

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op woensdag 12 mei 2021.

De Europese Commissie heeft haar actieplan voor een leefomgeving zonder vervuiling gepresenteerd. De ambities zijn stevig volgens GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Lucht- en waterkwaliteit moeten hiermee snel worden verbeterd en ook de geluidsoverlast zal worden aangepakt. Hoognodig, want nog altijd overlijden honderdduizenden Europeanen vroegtijdig door milieuvervuiling. Bovendien holt de biodiversiteit achteruit door schadelijke stoffen."

Bas Eickhout @baseickhout

Europarlementariër en delegatieleider GroenLinks Europa

Dat komt ook omdat de huidige wetgeving niet altijd wordt nageleefd. Eickhout: "Dus naast de mooie woorden, moet de Commissie veel steviger gaan handhaven.” Het zogenaamde ‘Zero Pollution Action Plan’ is onderdeel van de Europese Green Deal. In de plannen staat onder meer dat er in 2030 veel minder levensjaren verloren gaan door luchtvervuiling, 30% minder mensen last hebben van geluidsoverlast en moet het aantal microplastics dat in het milieu terechtkomt met een derde worden teruggedrongen.

Hoewel sommige van de doelen ambitieus zijn, schieten de ambities voor luchtkwaliteit nog tekort. Eickhout: “Het Europarlement heeft hier in maart een duidelijk standpunt over ingenomen: de luchtkwaliteitsdoelen moeten in lijn komen met de standaarden van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De Commissie denkt onvoldoende aan de gezondheid van miljoenen Europeanen door de richtlijnen alleen in ‘de richting’ van de WHO-normen te willen bijstellen".

Naast de luchtkwaliteit is de staat van het water en bodems in veel delen van Europa ronduit slecht. Zeker in Nederland, waar verontreiniging door onder meer stikstof steeds urgenter wordt. De belangrijkste bronnen van vervuiling zijn daarnaast pesticiden, kunstmest, maar ook andere meststoffen en chemicaliën. “Voor pesticiden en kunstmest zijn eerder al doelen geformuleerd en voor chemicaliën hebben we in Europa duidelijke wetgeving. Het probleem is alleen dat de Commissie veel te makkelijk nieuwe schadelijke stoffen toelaat op de Europese markt. Wie dit nieuwe plan leest, moet dus vooral nadenken over wat er vervolgens mee wordt gedaan. Dat is tot nog toe simpel: te weinig”, aldus Eickhout.

Dit plan moet de komende jaren leiden tot nieuwe wetgeving. Belangrijk is bijvoorbeeld de nieuwe wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit, waar de Europese Commissie in 2022 met een nieuw voorstel zal komen. GroenLinks zal de Commissie de komende jaren scherp houden bij de vertaling van ambitie naar regelgeving.