Gratis testen en thuis testen opgenomen in Tijdelijke wet toegangstesten

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op dinsdag 11 mei 2021.

Nederland zit nog steeds in een lockdown. Op dit moment hebben we te maken met een factor 60 meer coronabesmettingen dan vorig jaar zomer. Dat betekent dat we de coronamaatregelen niet snel kunnen versoepelen, ondanks het toenemende aantal gevaccineerden. Het betekent ook dat komende zomer er anders uitziet dan die van vorig jaar, omdat er minder snel versoepeld kan worden. GroenLinks vindt het belangrijk dat de samenleving weer open kan, maar dat dit op een veilige manier gebeurt, zonder dat de druk op de zorg toeneemt. GroenLinks wil voorkomen dat we nog een keer in een lockdown terecht.

Lisa Westerveld @Lisawesterveld

Tweede Kamerlid

Het kabinet volgt op dit moment de stappen van het openingsplan. Dit tempo hangt samen met het aantal besmettingen dat per week geconstateerd wordt. Dat heeft directe gevolgen voor de samenleving en voor veel sectoren want het heeft een grillig, niet planbaar en onduidelijk verloop. De Tijdelijke wet testen voor toegang is een aanvulling op het openingsplan. Deze wet maakt het mogelijk voor aanbieders en ondernemers om meer mensen tegelijkertijd te ontvangen, bovenop het aantal dat al ontvangen kan worden via het openingsplan. Het zorgt voor consistentie van het aantal bezoekers en daarmee geeft het meer zekerheid aan ondernemers.

Gratis testen en testen thuis

GroenLinks heeft ingestemd met de wet, maar niet voordat een aantal belangrijke punten gerepareerd zijn. Een belangrijke voorwaarde voor GroenLinks is namelijk dat de wet laagdrempelig en toegankelijk moet zijn. Daarom heeft GroenLinks een aanpassing aan de wet voorgesteld die zelftesten thuis, op den duur, mogelijk maakt. Dat betekent dat tegen die tijd niemand naar een commerciele testlocatie hoeft om een testbewijs te halen. Deze is aangenomen.

Ten tweede stelt GroenLinks als voorwaarde dat het testen gratis is. Daarom hebben wij voor het amendement, ingediend door de ChristenUnie gestemd, dat dit mogelijk maakt.

Ten derde stemmen wij in met een amendement dat aangeeft dat een vaccinatiebewijs ook als een geldig toegangsbewijs wordt gezien. Om mensen te vragen die gevaccineerd zijn om ook nog een testbewijs te overleggen zorgt voor een hoge drempel. Daarom stemmen wij voor dit amendement. Daar tekenen we wel bij aan dat de houdbaarheid en effectiviteit van de vaccinaties even hoog blijft bij nieuwe mutaties. Wat we wel zeker weten is dat testen accuraat zijn bij de opsporing van Covid-19.

Als laatste vinden wij het belangrijk dat deze wet van tijdelijke aard is, en dat deze ingetrokken kan worden zodra het aantal besmettingen op een hanteerbaar niveau ligt. Maar mocht het aantal besmettingen onverhoopt weer toenemen, dan hebben we een goedwerkende wet klaarliggen die een nieuwe lockdown voorkomt.