Dag van Europa: 5 dingen waar GroenLinks zich in Europa voor inzet

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op zondag 9 mei 2021.

Vandaag, op 9 mei, is het de Dag van Europa. Hoewel er in Nederland waarschijnlijk maar weinig mensen de Europese vlag uit zullen hangen, is het een goed moment je te vertellen waar onze Europarlementariërs zich mee bezig houden.

In 2019 werden Tineke Strik, Kim van Sparrentak en Bas Eickhout verkozen in de Europese Parlementsverkiezingen. Samen met hun collega’s in de fractie van de Europese Groenen maken ze zich hard voor een groener en socialer Europa. En met succes! Een greep uit de belangrijke overwinningen:

Een einde aan greenwashing in de financiële sector

Bas Eickhout leidde in het Europees Parlement de onderhandelingen over duurzaam beleggen. Dankzij zijn rapport kwam er een wet die definieert welke investeringen duurzaam genoemd mogen worden: de ‘groene taxonomie’. Deze wet gaat ervoor zorgen dat banken, investeerders en beleggers niet meer zomaar het label ‘duurzaam’ op een investering mogen plakken, maar daadwerkelijk aan bepaalde eisen moeten voldoen die ervoor zorgen dat een groene investering ook echt groen is. Greenwashing zal dus niet meer mogelijk zijn. De verwachting is bovendien dat deze nieuwe wet een wereldwijde standaard zet voor duurzaam investeren.

Het coronaherstelfonds moet duurzaam besteed worden

Dankzij de inzet van GroenLinks werd afgesproken dat minstens 37% van het geld uit het coronaherstelfonds (672,5 miljard euro!) naar de strijd tegen klimaatverandering gaat. Met behulp van de regels uit de groene taxonomie worden harde eisen gesteld aan wat telt als een klimaatmaatregel. Bovendien werd besloten dat alle investeringen uit het coronaherstelfonds geen schade aan het milieu mogen aanrichten. Zo komen we niet alleen uit de economische crisis, maar bouwen we ook aan een groene toekomst.

Een Europese aanpak om wonen weer betaalbaar te maken

Afgelopen januari nam het Europees Parlement de voorstellen van Kim van Sparrentak aan om de Europese woningcrisis te bestrijden. Haar voorstellen stellen het recht op wonen boven winstbejag van grote investeerders en huisjesmelkers. Zo roept ze op tot het aanpakken van speculatie op de huizenmarkt, het inperken van verhuur op platforms als Airbnb en het beëindigen van dakloosheid voor 2030. Het is nu aan de Europese Commissie om deze voorstellen om te vormen tot Europese wetgeving.

BOUWEN AAN EEN GROENE TOEKOMST

Onderzoek naar misstanden bij grensagentschap Frontex

Afgelopen februari werd besloten dat Tineke Strik een onderzoek gaat leiden van het Europees Parlement naar misstanden bij Frontex (het Europees agentschap dat de Europese grenzen moet bewaken). Strik is een van de initiatiefnemers van het onderzoek, dat werd ingesteld nadat ze al meermaals vragen had gesteld over schendingen van mensenrechten door Frontex. Zo wordt Frontex ervan beschuldigd dat hun grensbewakers (vaak gewelddadig) meewerken aan pushbacks, het terugduwen van migranten aan de Europese grens. Hiermee wordt migranten het recht om asiel aan te vragen ontnomen. Het doel van het onderzoek, wat nu gaande is, is om de exacte feiten boven tafel te krijgen, de betrokkenen verantwoordelijk te houden en voorstellen te doen om deze schendingen aan te pakken.

Een einde aan de wegwerpeconomie

Onder leiding van de Europese Groenen wil het Europees Parlement dat het in de toekomst makkelijker wordt om een apparaat te laten repareren. Doordat reparatie nu vaak erg duur is of losse onderdelen niet te verkrijgen zijn, is het vaak gemakkelijker en goedkoper om een nieuw product te kopen. Bovendien worden producten vaak zo ontworpen dat ze snel stuk gaan en moeilijk te repareren zijn.

Het recht op reparatie moet gegarandeerd worden, stellen de voorstellen die zijn aangenomen door het Europees Parlement. Reserveonderdelen moeten voor lange tijd te verkrijgen zijn, binnen een redelijke termijn geleverd worden en voor een redelijke prijs te verkrijgen zijn. Verder moeten producten een milieulabel krijgen waarop staat hoe lang het meegaat en of het makkelijk te repareren is. Zo maken we duurzame keuzes makkelijker en maken we een einde aan de wegwerpeconomie.

Europese samenwerking heeft ons dus niet alleen de Euro, een grote interne markt en een Europees volkslied opgeleverd, maar bepaalt ook hoe we de klimaatcrisis aanpakken en de macht van grote bedrijven en beleggers kunnen inperken. Belangrijke grote vraagstukken waar GroenLinks in Europa aan werkt, met resultaat!