35825 NL - wetsvoorstel
Veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 4 mei 2021 ingediend door de Minister voor Rechtsbescherming, Dekker i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte te veranderen, en dat daartoe met name afdeling 13 van titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek dient te worden gewijzigd.

1.

Volledige titel

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn een nota van wijziging en vier amendementen ingediend.

3.

Documenten

(41 stuks)

2 4 mei 2021, koninklijke boodschap, nr. 1     KST358251
Koninklijke boodschap
 
2 4 mei 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST358252
Voorstel van wet
 
2 4 mei 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST358253
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.