Brief lid / fractie; Brief van de leden Bromet en Boswijk inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota - Initiatiefnota van de leden Bromet en Von Martels over groen in de stad

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 35742 - Initiatiefnota over groen in de stad.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van de leden Bromet en Von Martels over groen in de stad; Brief lid / fractie; Brief van de leden Bromet en Boswijk inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota
Document­datum 28-04-2021
Publicatie­datum 28-04-2021
Nummer KST357423
Kenmerk 35742, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-2021

35 742

Initiatiefnota van de leden Bromet en Von Martels over groen in de stad

Nr. 3

BRIEF VAN DE LEDEN BROMET EN BOSWIJK

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 april 2021

Hierbij delen wij u mede dat gelet op het vertrek van het lid Von Martels uit de Kamer de verdediging van deze initiatiefnota wordt overgenomen door het lid Boswijk.

Bromet

Boswijk

kst-35742-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 742, nr. 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.