Europees Parlement wil zomervakanties redden met Coronacertificaat

Met dank overgenomen van J.J.M. (Jeroen) Lenaers i, gepubliceerd op woensdag 28 april 2021.

Het Europees Parlement spreekt zich vandaag uit voor het Coronacertificaat. Dit certificaat biedt mensen de mogelijkheid om EU-breed te bewijzen of zij gevaccineerd zijn, hersteld zijn van corona óf onlangs een negatieve test hebben ondergaan. De invoering van het certificaat, die voor het begin van de zomervakantie is gepland, moet helpen de huidige beperkingen terug te draaien zonder het risico te lopen op een nieuwe golf van besmettingen.

CDA-onderhandelaar Jeroen Lenaers: “Het Coronacertificaat is een belangrijk instrument om het vrij verkeer weer op een veilige en verantwoorde manier mogelijk te maken. Veel Europeanen, vooral mensen die in grensgebieden wonen of in de toeristische sector werken, zijn sterk afhankelijk van grensoverschrijdend verkeer. Daar staat door corona nu al veel te lang een dikke streep doorheen. Het wordt hoog tijd dat er weer perspectief geboden kan worden. Er worden nu allerlei initiatieven in de landen zelf gestart en voor je het weet wordt reizen over de grens alleen mogelijk met tal van verschillende formulieren of apps. Dat willen we voorkomen. Het doel is om in de hele EU hetzelfde systeem te gebruiken, dat gebaseerd is op de laatste medische wetenschappelijke kennis.” Het waarborgen van de privacy van gebruikers was voor het CDA een belangrijke voorwaarde. “De persoonsgegevens staan alleen op het certificaat zelf en worden niet centraal opgeslagen. Daarnaast is het verboden gemaakt om iemands reisbewegingen te volgen. Zo behoud je als reiziger zelf de controle over je eigen data” aldus Lenaers.

CDA-delegatieleider en woordvoerder gezondheid, Esther de Lange vult aan: “Met dit certificaat hebben we een waardevol instrument in handen om weer te kunnen reizen zonder de gezondheid van mensen in gevaar te brengen. In combinatie met een krachtige vaccinatie-inspanning kan dit onze zomer echt redden. Ook voor families is dit goed nieuws. Door dit certificaat bij een vaccinatie, een negatieve test én bij recent herstel te kunnen gebruiken kan iedereen er gebruik van maken - ook kinderen en jongeren waarvoor momenteel nog geen vaccins bestaan. En wat het Parlement betreft moeten de voor het testcertificaat verplichte tests gratis worden aangeboden.” De Lange vervolgt: “Hopelijk inspireert dit gezamenlijke instrument de lidstaten ook om meer één lijn te trekken als het gaat om testen en quarantaine en bij het sluiten van het luchtruim vanuit risicolanden. Daartoe roept het Parlement al langer op, maar lidstaten blijven vasthouden aan de huidige lappendeken.”